Šedivínská 11 - Běžky.net

Šedivínská 11

Již uskutečněná akce - archiv
20.08.2022 - 20.08.2022
Kalendář  -  Kolečkové lyže

- - - Šediviny

PROGRAM ZÁVODU

Spolupořadatel: Šerlich 8.30 a Šedivinský spolek, kontaktní osoba Jan Benák 733 652 552

Prezentace: 20.8.2021 od 17:30 do 18.30, Šediviny – u kostela

Dodatečné přihlášky u prezentace: 20.8.2021 od 17:30 do 18:00, Šediviny – u kostela

Start: Intervalově od 19:00 hod. jednotlivci po 30 s. popř. po 60s dle počtu startujících, o pořadí startujících rozhodne los

Cíl: Šediviny - u kostela

Vyhlášení výsledků: Šediviny – - u kostela, 15 - 30 min. po dojetí posledního závodníka

TRASA ZÁVODU

Místní komunikace v Šedivinách, start na začátku místní komunikace u sjezdu ze silnice č. II/309, cíl u kostela Sv. Josefa v Šedivinách, viz též mapa závodu Délka: 1200 m, převýšení: 130 m

KATEGORIE

Muži: 18 - 23 let Muži: 24 - 49 let Muži: 50 let a starší Ženy: 18 - 23 let Ženy: 24 let a starší

Kategorie pro vložený závod dorostu (ročníky 2004 - 2007)

Dorostenci: do 18 let Dorostenky: do 18 let

V případě, že se do kategorie přihlásí méně než tři závodníci bude kategorie sloučena s nejbližší možnou.

PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ

Přihlášky je možné podávat přes internet na webových stránkách závodu www.serlich.com do 10.8.2021 nebo osobně v den závodu.

Startovné pro jednotlivý závod: pro přihlášené a uhrazené startovné přes internet do 10.8.2021 – 200 Kč, v den závodu platba pouze v hotovosti 400 Kč.

Dorostenecké kategorie: pro přihlášené a uhrazené startovné přes internet do 10.8.2021 – 100 Kč, v den závodu platba pouze v hotovosti 200 Kč.

O výši startovného rozhoduje datum přihlášení a datum odeslání platby.

Platba převodem zasílejte na číslo účtu: 2100591978/2010 (Fio Banka) do textové poznámky uveďte jméno a příjmení závodníka.

PRAVIDLA ZÁVODU

Předepsaný styl je klasický, není přípustné bruslení. V průběhu závodů se dodržují pravidla FIS.

Všechny závody se jedou klasickou technikou, jejíž porušení (bruslení, více jak tři odšlapy v zatáčce atd.) povede k okamžité diskvalifikaci závodníka.

Délka holí nesmí přesáhnout 83% výšky závodníka plus 2 cm/délka holí = výška postavy x 83/100 + 2 cm

Startuje se na kolečkových klasických lyžích libovolného výrobce - podmínkou jsou černá gumová kolečka s max. průměrem 7cm, s označením koleček 2, 3 popř. u výrobce Marwe jsou povolena kolečka s označením 6C6. Kolečka s označením 1 jsou zakázána. Jedno kolečko na každé lyži musí být s antireverzním mechanismem.

Kontrola lyží bude probíhat při prezentaci, na trati, ale i v cíli! Je zakázána jakákoli další manipulace s lyžemi a kolečky po kontrole od pořadatele, stejně tak tomu je v případě zapůjčených lyží od pořadatele. Přistižení kohokoli znamená okamžitou diskvalifikaci!
Vybraným závodníkům budou na závod přiděleny jednotné kolečkové lyže Swenor, rychlost koleček č. 2.

Každý závodník je povinen jet na přidělených kolečkových lyžích, je-li k tomu pořadatelem vyzván. Odmítne-li přidělené lyže, může se závodu zúčastnit, ale nebude klasifikován a ve výsledcích bude uveden jako DSQ a zároveň mu nebudou v daném závodu přiděleny body do seriálu ani týmové soutěže.

Závodníci jedoucí na vlastních lyžích musí mít na každé lyži kolečko s antireverzním mechanismem, jinak je to důvod k diskvalifikaci
Závodníkům je možno podávat občerstvení či jinou materiální podporu pouze z pevného místa, tj. nikoliv z auta, jízdního kola, či jiného dopravního prostředku. Provinění má za následek časovou penalizaci či přímou diskvalifikaci.

Závod se jede za plného silničního provozu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Závodník je povinen řídit se pravidly silničního provozu a tohoto závodu a dodržet trasu závodu.

Závodníkům doporučujeme sjednat si individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.

Povinné vybavení: Ochranná přilba

Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří projedou celou trať.

Protesty se podávají u ředitele závodu nejpozději 15 min po vyvěšení oficiální výsledkové listiny, načež má ředitel lhůtu 15 min pro rozhodnutí o protestu, jehož výsledek sdělí ústně osobě, která protest podala spolu se stručným odůvodněním. Protest je možné podat pouze se zaplacením kauce 500 Kč, která bude vrácena pouze při uznání oprávněnosti protestu.

Další akce v kalendáři v kategorii Kolečkové lyže