Drama bylo o to napínavější, že do startu vlastního závodu zbývalo jen velice málo času a Petra si start na lékaři víceméně vynutila. Dokázala překonat bolest a po heroickém boji obsadila třetí místo. Naprosto vyčerpanou ji z cíle odnášel v náručí její trenér.

To všechno jsou fakta, trenéry však šokovala lékařská zpráva, také oznámená v televizi, že Petra Majdič absolvovala celý závod se čtyřmi zlomenými žebry a pneumothoraxem plíce, což by vylučovalo vydržet zmíněnou zátěž.

Při své cestě do Slovinska v červnu letošního roku jsem navštívil „svou“ závodnici Vesnu Fabjan a další přátele ze slovinského lyžování, takže se mi naskytla možnost dozvědět se trochu více o celé kauze Petry Majdič. Nejdůležitější zpráva je, že Petra se zcela uzdravila a opět trénuje. Z vyhodnocení všech dostupných informací vyplývá, že Petra si pádem do kamenů opravdu zlomila čtyři žebra a lékař při prvním ošetření utišil bolest analgetiky. V průběhu závodu měla Petra štěstí, že neupadla a zlomená žebra jí neprobodla plíce, což se stalo až v cíli. K pneumothoraxu plíce došlo opravdu až po pádu v cíli a celou situaci zřejmě zhoršilo i to, že její trenér ve snaze rychle pomoci jí zvednutím v náručí vlastně ublížil. Pikantní na celém případu je i skutečnost, že původní záměr podat žalobu na pořadatele za špatné zajištění bezpečnosti tratě asi vyšumí. Soud totiž zkoumá, kdo je viník a podle Pravidel lyžování nese hlavní podíl viny technický delegát - a tím byl Slovinec.

Faktem zůstává, že Petra Majdič je pro širokou slovinskou veřejnost hrdinkou a rozhodnutí slovinských státních orgánů ocenit její vystoupení na Zimních olympijských hrách v Kanadě státním vyznamenáním rozhodně není pouhým „plácnutím do vody“.