Vycházejme z předpokladu, že se technika klasického střídavého běhu nestane jednou jen hrdinou filmů pro pamětníky, ale bude spolu s ostatními technikami součástí soutěží v běhu na lyžích napříč všemi kategoriemi. V tomto případě by žádná z technik neměla chybět v běžeckém slabikáři lyžaře-začátečníka. Děti rády napodobují, pokusy o distanční soupaž se začínají objevovat již v závodech žactva, a to v celém lyžařském světě. Trenéři by v tomto směru měli zbystřit pozornost. Vývoj lyžařského potěru musí být všestranný. Vynechá-li se jediná dovednost, nebo se naopak některá z nich upřednostní, výkonnost může být u budoucího potenciálního vrcholového sportovce navždy limitována, borec bude vždy bojovat s nějakou slabinou. Stejně jako plavci trénují po celou kariéru všechny techniky, tak ani biatlonisté si nedovolí pouze bruslit, klasický stříďáček je nedílnou součást jejich tréninku.

Mluvíme-li pak konkrétně o distanční soupaži, tedy schopnosti podat výkon touto technikou i na jiných úsecích závodní trati než rovinách či mírných sjezdech po delší dobu než v řádu jednotek minut, pak je nutné si uvědomit, že se již jedná o speciální dovednost. Teorií dobře vyzbrojení mládežničtí koučové tedy vědí, že specializovaný trénink je u mládeže vývojová etapa, která podléhá určitým zákonitostem a nesmí se uspěchat. Předčasná (nejen) soupažná specializace může nadělat více škody než užitku.

Vlastní soupaž

Průpravné cvičení k soupaži – izolované předklony

Jedná se o průpravné posilovací cvičení ještě před tím, než se děti učí složitější komplexní soupaž. Odpichovat se ze sabilizovanýh paží (nekrčit ani nenapínat v lokti, nevypouštět hole), hlava v prodloužení trupu. Provádět na krátkých úsecích vysokou intenzitou, zpočátku na rovině, později do stoupání.

Komplexní soupaž

Záhájit ze vzpřímeného postoje (kolena nemusí být nezbytně napnutá), dbát na počáteční náklon celého těla (přenesení hmotnosti na špičky, případně výpon), pokrčené lokty a vysoké nasazení holí. Po zapíchnutí následuje zavěšení do holí, podřep, pak dopnutí paží v lokti, na závěr částečně vypouštění holí na úrovni boků (později u distanční varianty lehce za boky). Nacvičovat komplexně, v případě nutnosti nacvičovat izolovaně "odraz do poutek" s uvolněním sevření hole a dopnutím v lokti.

Půjdeme-li do hloubky, problematika správného načasování specifického tréninku soupaže je mnohem širší. Jde tu v podstatě o doposud silně zanedbávanou oblast rozvoje síly u mládeže, a to nejen v běžeckém lyžování. Proč tedy nezačít právě u gymnastiky, která, především dětem do 10 let, dá vynikající koordinační i silové základy.

Průpravné posilovací cviky pro děti a více informací o soupaži mládeže se dočtete v Nordic magazínu č. 41 a 42.