Správné odpovědi na soutěžní otázky:

1. otázka
Ve kterém roce získalo prádlo Active Extreme 2.0 ocenění ISPO Gold Winner?
2016

2. otázka
Jaký má název funkční prádlo, které získalo ocenění ISPO Gold Winner 2018?
CRAFT Fuseknit Comfort

Tipovací otázka
Kolik účastníků bude mít tato soutěž?
1043


Výherci jsou:
Jirka P., Jablonec nad Nisou
Hana D., Mnich
Alena S., Děčín


Výherci budou ohledně doručení výhry oslovení zástupci značky Craft.


Gratulujeme výhercům a děkujeme všem účastníkům soutěže!Soutěž trvala od 12. 2. 2018 do 5. 3. 2018.

Ceny:

3 x triko Craft Extreme 2.0
V dámském nebo pánském provedení.Základem dvouvrstvé tkaniny Active Extreme 2.0 je odlehčené vlákno CoolMax Pro, které díky svému unikátnímu patentovanému průřezu přináší vynikající prodyšnost a extrémně rychlý transport potu od pokožky.

Verze 2.0 přichází i s dalšími technickými inovacemi jako je 3D fit nebo meshové panely s výraznou perforací pro maximální volnost pohybu a dokonalou ventilaci.

Funkční prádlo Craft Active Extrem 2.0 bylo oceněno na prestižním veletrhu sportu a outdooru ISPO cenou Gold Winner.

Švédská značka CRAFT se od roku 1977 specializuje na vývoj a výrobu oblečení pro vytrvalostní sporty, kde hraje funkčnost a komfort zásadní roli pro dosažení optimálních výsledků.

I tento rok CRAFT dostál svých kvalit a porota udělila dvě ceny produktům z kolekce CRAFT podzim/zima 2018.

Cenu Winner získala dámská bunda určena pro běžecké lyžování CRAFT Spirit Fuseknit Anorak.

Cenu ISPO Gold Winner získal produkt, na jehož jméno se Vás ptáme v jedné ze dvou soutěžních otázek.


Více informací o funkčním prádle na https://craft.vavrys.cz/
Pravidla soutěže:
I. Obecná ustanovení
Soutěž s názvem„Soutěž o funkční prádlo CRAFT ACTIVE EXTREME 2.0“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.
Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.
Organizátorem soutěže je společnost VAVRYS CZ s.r.o. (dále jen „organizátor“).
Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci organizátora a zaměstnanci partnera soutěže.
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou), odpoví správně na jednu soutěžní otázky a na jednu tipovací otázku.
Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou. Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerům soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz, a SLIM media s.r.o. - vydavatel časopisu SNOW) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže
Soutěž bude probíhat od 12. 2. 2018 (15:00) do 5. 3. 2018 (23:59) na stránkách www.bezky.net. Úkolem soutěžících je odpovědět správně na dvě vědomostní otázky a co nejpřesněji na tipovací otázku. O výherci rozhodne správné zodpovězení na vědomostní otázky a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky. Při více shodných odpovědích u tipovací otázky rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
Účastník vyplní odpovědi na otázky a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat“.
Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.snow.cz a www.bezky.net nejpozději 12. 3. 2018 na základě zaslaných odpovědí a to ze soutěžících, kteří odpověděli na všechny tři soutěžní otázky a jednu tipovací otázku.

III. Předání výher
Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 12. 3. 2018. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
Ceny výherci předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výhercem nebo zašle doporučeně na adresu výherce do druhého dne po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
Výhra je nepřenosná na další osoby.