Prestižní seriál závodů Skiclassics vytváří každým rokem kvalitnější startovní pole závodníků a vede k tomu, že lyžaři ze Světového poháru (dále zkratka SP) mají velký problém obsadit medailové pozice. V opačném případě je to obdobné. Většina nejlepších „laufařů“ původně závodila ve světových pohárech, ale kvůli přechodu a specializaci na dálkové běhy by také již neměli šanci výrazně v SP uspět. Vysoké objemové dávky, větší důraz na sílu a soupaž jsou toho z velké části příčinou. Běžci na lyžích většinou dávají přednost národní reprezentaci před dálkovými běhy a jejich cílem je absolvovat světové poháry, mistrovství světa a zimní olympijské hry. Pokud se tam nedostanou, tak buď skončí, nebo se snaží překlenout dálkovými běhy další rok, než zkusí další nominaci do národní skupiny.
Cílem této statistické analýzy bylo zjistit, do jaké míry je pro běžce na lyžích nutné se specializovat na dálkové běhy. Do testu bylo zahrnuto nejlepších deset závodníků v každém závodu seriálu dálkových běhů na lyžích Skiclassics od roku 2011–2016, přičemž tito závodníci byli rozděleni na dva soubory: na profesionální závodníky z SP a na „laufařské“ specialisty.


Úspěšnost závodníků ze Světového poháru v dálkových bězích

V grafu je znázorněna procentuální úspěšnost závodníků, kteří se připravují na SP a občas se zúčastní dálkových běhů na lyžích. Až na první rok, kdy seriál Skiclassics začínal, se úspěšnost závodníků ze SP rychle snižuje. V roce 2012 se téměř jedna čtvrtina (23 %) závodníků z SP startujících v „laufech“ umístila v nejlepší desítce. V loňské sezóně to bylo pouze 7,9 % závodníků, takže asi jeden ze třinácti. Zbylých 92,1 % míst v nejlepší desítce obsadili „laufařští“ specialisté. Samozřejmě musíme brát v úvahu, že každý rok startuje jiný počet závodníků ze SP, takže mohou být tyto výsledky částečně zkresleny, ale právě v letech 2014 a 2015 startoval největší počet závodníků ze SP v dálkových bězích a právě v těchto sezónách nastal výrazný pokles počtu umístěných závodníků ze SP v elitní desítce.


Procentuální úspěšnost závodníků SP, kteří se umístili v nejlepší desítce dálkových běhů na lyžích.


Medailové pozice v „laufech“ pro závodníky Světového poháru

Pokud se zaměříme pouze na medailové pozice, tak ve třech sezónách 2012–2014 se vždy tři závodníci umístili na medailových pozicích. V roce 2015 to byl pouze jeden závodník ze SP a v loňské sezóně už ani jeden nestál v žádném „laufu“ na stupních vítězů.


Počet umístění závodníků ze SP na medailových pozicích v dálkových bězích na lyžích.


Nastupující mladá generace „laufařů“

Dalším ukazatelem specializace a profesionalizace v dálkových bězích na lyžích je vznik nové mladé generace, která nikdy nebyla v národní reprezentaci a která se velmi úspěšně zaměřuje pouze na dálkové běhy.

V kategorii mladých do 26 let bylo cílem zjistit, jestli se tito specializovaní závodníci na dálkové běhy na lyžích mají šanci dostat pravidelně do nejlepší desítky. Opět byla hodnocena nejlepší desítka závodníků ve všech závodech seriálu Ski Classics v letech 2011–2016, z které byli ve dvou skupinách porovnáváni mladíci a dospělí.


Stian Hoelgaard (LeasePlan Go, *1991)   nejlepší mladík 2016, 2. nejlepší mladík 2015
Anders Høst (LeasePlan Go, * 1991)   2. nejlepší mladík 2016, nejlepší mladík 2015
Andreas Nygaard (Santander, *1990)   nejlepší sprinter 2016, 2. nejlepší sprinter 2015


Anders Høst je při rychlém tréninku na kolečkových lyžích následován týmovým kolegou Stianem Hoelgaardem


Progres mladých I

V grafu je vidět stoupající tendence úspěšnosti mladíků v „laufařské“ elitní desítce. V roce 2014 došlo k výkyvu (16 %), jelo se pouze pět závodů a mladí závodníci se mohli zřejmě více prosadit, než třeba v posledních dvou sezónách, kdy bylo na programu více náročných závodů (8 závodů – rok 2015 a 9 závodů – rok 2016). V loňské sezóně dosáhlo na elitní desítku 12 % mladých závodníků – specialistů na dálkové běhy –, čímž byli úspěšnější než závodníci z SP (7,8 %).


Procentuální úspěšnost mladých v elitní desítce dálkových běhů


Progres mladých II

O tom, že se mladíci každý rok výkonnostně zlepšují, svědčí i tento graf, kde je znázorněno průměrné umístění mladých v elitní desítce. Jejich výsledky se v loňské sezóně pohybovaly průměrně mezi 5. a 6. místem.


Průměrné umístění mladých v elitní desítce dálkových běhů


Dálkové běhy na lyžích se neustále vyvíjejí a konkurence narůstá. Lyžaři, kteří trénují na krátké tratě, mají čím dál menší šanci se v dálkových bězích prosadit. I nová mladá generace „laufařů“, kteří se na dálkové běhy specializují již několik let, potvrzuje, že zaměřit se na dálkové běhy je jednou z cest, kterou mohou jít.