Dálkové běhy na lyžích patří mezi vytrvalostní sporty, u kterých předpokládáme, že věk vrcholné výkonnosti bude vyšší než u sprinterských disciplín. Většinou se závodů účastní starší generace lyžařů, kteří opustili světové poháry a mají problém se ještě nominovat do národní reprezentace. Dálkové běhy jsou ale také lákadlem i pro reprezentanty, kteří si chtějí závodní sezónu prodloužit a porovnat síly se specialisty. Vedle těchto dvou skupin závodníků se ale rýsuje i mladá generace (Hoelgaard, Hoest, Nygaard...), která se věnuje už od juniorských kategorií pouze dálkovým běhům a vidí v tomto sportovním odvětví budoucnost.

Seriál Ski Classics vznikl před šesti lety a každým rokem se vyvíjí. Díky televizním přenosům a vysoké divácké sledovanosti přitahuje stále více sponzorů, kteří jsou ochotní do týmů investovat. Finanční zajištění závodníků, kvalitní příprava, regenerace a servis vede k vysokému profesionalismu podobně jako například v silniční cyklistice. Doby, kdy dálkoví běžci cestovali po závodech sami bez servisního zázemí a občerstvovačů, jsou již pryč. Pokud by to takto praktikoval některý závodník nyní, tak by měl velký problém umístit se v nejlepší třicítce závodníků, možná i padesátce, i když by měl výbornou výkonnost. Dobré zázemí týmů vede k nárůstu počtu elitních závodníků, k jejich specializaci na dálkové běhy a následně k vyšší konkurenci v seriálu.

Starší zkušenou generaci „laufařů“ (bratři Auklandové, Oscar Svärd, Jerry Ahrlin, Stanislav Řezáč…) vystřídala na předních pozicích mladší (Petter Eliassen, Tord Asle Gjerdalen, Johan Kjoelstad, John Kristian Dahl…). Občas se podaří starším závodníkům umístit na stupních vítězů, ale to už je výjimka. Většinou se jedná o závody, kde nemají dálkoví běžci se sprinterskými schopnostmi velké šance a kde mohou starší závodníci využít svých zkušeností.

Mnozí skalní lyžaři soupaž v dálkových bězích neuznávají, určitě je divácky vzhlednější a tělu přirozenější klasický styl, ale soupaž je vývoj a nový směr, kterým se lyžaři musí ubírat, pokud chtějí uspět. Přestože soupaž je jedním z prvků běhu na lyžích klasickou technikou a stále lze chápat dálkové běhy jako běh na lyžích, tak se velmi liší věk vrcholné výkonnosti dálkových běžců a běžců na klasických tratích. Hlavním důvodem je, že klasičtí lyžaři, kteří se již nedostanou do reprezentačního týmu, se snaží prodloužit kariéru a specializují se na dálkové běhy. Dalším důvodem je u „laufů“ důraz na vytrvalost, která se zvyšuje s věkem závodníků, což právě Anders Aukland a další dokazují.

Ženské kategorii nemohla být věnována pozornost. Málo závodnic absolvuje celý seriál jako muži, a proto tvoří velmi malý soubor, který by nebylo vhodné statisticky hodnotit.
Anders Aukland

(41 let): 1. místo La Sgambeda 2014
(42 let): 2. místo Marcialonga 2015
(42 let): 2. místo Vasův běh 2015
(43 let): 3. místo Jizerská 50 2016

Stanislav Řezáč

(41 let): 3. místo Vasův běh 2015
(42 let): 5. místo Toblach 2016

Zejména tito dva lyžaři se velmi úspěšně přeorientovali na soupaž a i po „čtyřicítce“ byli schopní zajet úžasné výsledky a porazit daleko mladší soupeře.


* Anders Aukland společně se Stanislavem Řezáčem získali 2. , resp. 3. místo na Vasově běhu v roce 2015. Porazil je pouze Petter Eliassen.*
Vrcholný věk lyžaře v SP je 29–30 let

V grafu a tabulce můžeme vidět, že vrcholný věk nejlepších běžců na lyžích se ve světových pohárech pohybuje mezi 29. a 30. rokem lyžaře.


Průměrné umístění mužů v celkovém hodnocení Světového poháru v závislosti na věku v letech 1992–2012

Věk dálkových běžců

V grafu je znázorněn průměrný věk dálkových běžců na lyžích v nejlepší desítce. Na stupních vítězů se umísťovali lyžaři v průměrném věku mezi 34 a 35 lety, což je o pět let více než ve světových pohárech.


Průměrný věk dálkových běžců na lyžích na 1.–3. místě, 4.–6. místě a 7.–10. místě v seriálu Ski Classics v letech 2011–2016Průměrný věk vítězů jednotlivých distancí ve Světovém poháru v letech 1992–2012.

Disciplína     10 km     15 km     30 km     50 km     Skiatlon     Sprint
Muži – věk     28,6     28,7     28,3     29,8     27,4     26,9


Dálkoví běžci v TOP 10

Tento graf je rozdělen na dvě skupiny, v první jsou hodnoceni dálkoví běžci v TOP 10 v letech 2011–2013, kdy převládala ještě starší generace a výsledky nejvíce „zkresloval“ právě Anders Aukland. Od roku 2014 je vidět nástup mladší generace, která vrcholný věk medailistů snížila v průměru na 33 let. Můžeme vidět, že věk se postupně snižuje směrem k 10. místu. Do nejlepší desítky se totiž často vměstnají i mladíci do 26 let, ale na pódiových umístěních se vyskytnou výjimečně.


Průměrný věk dálkových běžců na lyžích na medailových pozicích v seriálu Ski Classics (modře zobrazená skupina – data z let 2011–2013; červenohnědá skupina – data z let 2014–2016)

Průměrný věk laufařů-medailistů

Vrcholný věk dálkových běžců je v posledních letech přibližně o dva až čtyři roky vyšší než u běžců na lyžích soutěžících ve světových pohárech. V dálkových bězích se na medailových pozicích umísťují závodníci v průměru od 32–34 let.


Průměrný věk dálkových běžců na lyžích na 1.–3. místě, 4.–6. místě a 7.–10. místě v seriálu Ski Classics (modře zobrazená skupina – data z let 2011– 2013; červenohnědá skupina – data z let 2014–2016)


Nepřetržitý vývoj seriálu Ski Classics a stále kvalitnější medializace vede k tvorbě nových týmů a lepšímu finančnímu zajištění stávajících týmů. Více mladších lyžařů se začleňuje do seriálu a zvyšuje se konkurence. To je zřejmě hlavní důvod, proč se vrcholný věk dálkových běžců za poslední tři roky snížil, u vítězů závodů dokonce až o šest let.