Rekreační sporty vs. zimní sporty

Každé cestovní pojištění má zpravidla ve svém základu obsaženo pokrytí takzvaných rekreačních sportů. Jedná se o kategorii bezpečných sportovních aktivit, u kterých je malá pravděpodobnost úrazu či nemoci. V tomto ohledu je však důležité, že každá pojišťovna má rozřazení sportů jiné, a zatímco některé do rekreačních sportů zahrnují i zimní sporty, jiné je zase řadí do kategorie rizikových sportů. Základním předpokladem je tedy vždy před sjednáním cestovního pojištění nahlédnout do pojistných podmínek produktu, popřípadě do jejich přílohy, kde jsou veškeré sportovní aktivity přehledně rozepsány do jednotlivých skupin.

Podle toho, jaký zimní sport hodláte provozovat, takto zjistíte, zdali je již pokryt v základu pojištění, nebo je nutné jej připojistit s pomocí připojištění rizikových sportů. Pokud by se Vám totiž stal úraz v souvislosti s provozováním nepojištěného sportu, museli byste veškeré náklady na lékařskou péči hradit ze svého. Pozor, některé pojišťovny rovněž rozlišují mezi extrémními sporty (je nutné připojištění extrémních sportů) a nepojistitelnými sporty, které jsou natolik nebezpečné, že je pojišťovna nebude pokrývat ani v rámci připojištění.

Pojištění léčebných nákladů

Pokud jste zjistili, že je Váš sport zahrnut v pojištění buď automaticky nebo v podobě připojištění, ověřte si rovněž výši pojistných limitů u pojištění léčebných výloh. Jedná se o tu část cestovního pojištění, ze které jsou propláceny náklady na léky a veškerou lékařskou péči v zahraničí. V závislosti na Vámi vybrané destinaci a sportu, by tyto pojistné limity měly být co nejvyšší (alespoň 5000 000 Kč).

Přehledný výběr pojištění

V současné době se stále více vyplácí sjednání cestovního pojištění online s pomocí specializovaných kalkulaček. Kalkulačka na cestovní pojištění Vám na základě několika obecných údajů přehledně zobrazí veškeré nabídky pojištění na trhu. Výhodou online kalkulace je možnost rychle nabídky navzájem porovnat a rovněž je zpravidla možné nechat si zobrazit pouze ty nabídky, které již automaticky zahrnují pojištění zimních sportovních aktivit.