Upravované lyžařské stopy propojují celé území

Destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše – svazek měst a obcí je od roku 2000 garantem projektu „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“. V souhrnu se jedná o 70-ti kilometrovou páteřní „Krkonošskou magistrálu“ s dalšími více než 500 kilometry místních tras a okruhů, koordinaci jejich pravidelné úpravy v terénu, vyznačení a vybavení mobiliářem, i propagaci. Cílem bylo a je sladit rostoucí zájem veřejnosti v Krkonoších o lyžařskou turistiku a běžecké lyžování s ochranou přírody.


Krkonoše – lyžařský běžecký ráj pokračuje

Koordinátorem projektu je za Svazek Krkonoše Bc. Radek Vich. Pravidelně se potkává se všemi upravovateli, konzultuje záludnosti údržby, potřeby a postřehy zúčastněných i požadavky ochranářů přírody. Na otázku: „Jak se za dobu co funguje, projekt KLBR měnil?, odpověděl: „Od jeho vzniku došlo jen k minimálním změnám. Byl rozšířen o několik kilometrů. Na některých výše exponovaných místech došlo ke zkrácení denní i roční doby úpravy lyžařských běžeckých tras. Hlavním důvodem je ochrana tetřívka, aby nebyl rušen jeho zimní a jarní klid při hnízdění. Omezení ale nemá významný vliv na celý projekt. V průběhu let došlo také ke změně některých upravovatelů.“Co vše Svazek Krkonoše v rámci koordinace vykonává?

„Zajišťuje a rozděluje dle ujetých mth. dotace od krajů, monitoring GPS, řeší přípravy na zimní sezonu, tzn. kdo, kde bude upravovat, zabývá se stížnostmi občanů, připravuje, financuje a realizuje kompletní propagaci běžeckého sportu v Krkonoších vydáváním několikajazyčných tištěných i elektronických informačních materiálů a jejich distribuci veřejnosti. Prostřednictvím elektronických i tištěných médií, v informačních centrech, na veletrzích cestovního ruchu apod.“


Kolik v současné době spolupracuje lidí?

„V Liberecké části Krkonoš provádí úpravu deset subjektů a v Královéhradecké části také deset. Jsou mezi nimi města, obce, skiareály, ale i fyzické osoby.“ Jak jsou hrazeny náklady na úpravu tratí? „Destinační společnost Svazek Krkonoše pomocí dotací z Královéhradeckého a Libereckého kraje hradí cca jednu třetinu přímých nákladů, upravovatelé zbytek.“


Kdo je největším sponzorem, a dá se tím říci, že chápe důležitost veřejného projektu?

„Jsou to všichni upravovatelé, jelikož nesou většinu nákladů spojených s úpravou lyžařských běžeckých tras. Na úpravu stop přispívají Liberecký a Královéhradecký kraj ve výši cca 400 - 500 Kč na mth.“ Co vše mají upravovatelé hrazeno? „Částka příspěvku stačí na necelou polovinu nákladů na pohonné hmoty a mzdu řidiče.“


Jak na projekt pohlíží Správa Krkonošského národního parku? Jak reguluje, omezuje, či vychází vstříc?

„Správa KRNAP je vstřícným partnerem projektu. Bez něho by nebylo možné projekt realizovat. Úprava probíhá na území národního parku a jeho ochranného pásma, mimo na území I. zóny, ve velké většině přímo po pozemcích Správy KRNAP.“


Jak ochotně subjekty spolupracují?

„Spolupráce je na dobré úrovni. Každý upravovatel se snaží pracovat co nejlépe, jak mu podmínky sněhové, ale i finanční, dovolí, je to vizitka každého z nich.“


V čem jsou největší potíže udržitelnosti KLBR?

„Jako skoro ve všech činnostech to jsou peníze. Podpora státu je v této branži minimální, přestože se jedná o službu veřejnosti, za kterou lidé neplatí. Úprava je pro lidi zdarma, ale i tak se najde spousta nespokojených uživatelů lyžařských stop, kteří si stěžují na špatnou kvalitu úpravy. Lidé si ale neuvědomují, že klimatické a sněhové podmínky na horách se velmi rychle mění a úprava stojí nemalé peníze, tak jako na sjezdových tratích, kde ale zaplatí stovky korun denně.“Jak reálné je zpoplatnění užívání stop?

„O dobrovolném zpoplatnění uvažujeme formou dárcovských DMS. Na tuto sezonu 2019/2020 se nám to ale ještě nejspíš nepodaří zrealizovat.“  


Je připravena nějaká novinka na nadcházející rok?

„Web bilestopy.cz bude rozjíždět aplikaci pro mobilní telefony, aby měli lyžaři přehled o upravenosti přímo v terénu. Aplikace bude fungovat offline. Svazek Krkonoše pro nadcházející sezonu vydává aktualizované trhací mapy „Zima v Krkonoších“ v níž jsou zakresleny všechny upravované lyžařské běžecké trasy. Mapy formátu A3 budou pro lepší přehlednost rozděleny na dvě mapy: západ + střed a střed + východ Krkonoš. Budou k získání zdarma v krkonošských informačních centrech.

Novinkou je, že v západních Krkonoších budou místo skiareálů provádět úpravu města Harrachov a Rokytnice nad Jizerou.“


Jak jsou stopy po Krkonoších oblíbené?

„To je otázka spíše na lyžaře přímo v terénu. Ale vzhledem k tomu, že web: bilestopy.cz zhlédlo za zimní sezonu 2018 - 2019 přes 550 tisíc lidí, z toho skoro 200 tisíc nových uživatelů, jsou stopy po Krkonoších rozhodně oblíbené. Myslím si, že většina lyžařů běžců si nedokáže zimu bez upravených lyžařských běžeckých stop představit. Bližší info každý získá na www.krkonose.eu.“ „Přeji všem příznivcům lyžování spoustu spokojených kilometrů v upravených lyžařských tratích,“ uzavřel Radek Vich.