Připomeňme si, že původní zákaz fluoru ze strany FIS byl vyhlášen již na sezónu 2020/2021. Nyní FIS, ač zákaz fluoru aktivně podporuje, musela zákaz odložit. Odložení je potřebné pro další testy laboratorní i ty v terénu, pro dokončení testovacích protokolů i pro adaptaci výrobců ale i pořadatelů závodů FIS. Stávající měřící metoda zařízení zvaného Fluorine Tracker (dále též FT), které FIS testuje a jež by měřilo přítomnost fluoru přes startem a v cíli, vykazuje standardní míru nepřesnosti 1 %, takže je použitelná. Jenže do měření vstupují další faktory, které se zatím nepodařilo zcela podchytit.


Zatím není úplně snadné se dozvědět o technologických aspektech více, my jsme díky vstřícnosti Romana Kumpošta získali odpovědi pracovní skupiny FIS pro norský odborný časopis Teknisk Ukeblad. Roman Kumpošt k tomu vysvětluje, že rozhovory dle dohody v pracovní skupině neposkytuje žádný člen pracovní skupiny individuálně. Na odpovědích se pracovní skupina shodne a on je pak interpretuje nebo poskytuje obecně za pracovní skupinu. V dalším textu jsou tyto informace označeny kurzívou (jde o překlad původního textu do češtiny, nicméně jde o citaci). "Specifikace [měřícího] přístroje je: mobilní přístroj, snadno přenosný, který dokáže identifikovat zakázané sloučeniny přímo na místě (venkovní použití), za rozumnou cenu a provozovaný neprofesionálním operátorem, s přesností dostatečně dobrou na to, aby vyřadila účastníky s lyžemi bez obsahu fluoru. Vyvinuli jsme optický přístroj, který nazýváme „Fluorine Tracker" (FT) a který bude detekovat přítomnost fluorovaných sloučenin na jakýchkoli lyžích nebo prknech, včetně (ale nejen) horkých a tekutých vosků, prášků, čisticích prostředků a sprejů. Kromě toho FT detekuje také přítomnost fluoru ve skluznicích lyží a lze jej také použít při vývoji a výrobě vosků a čisticích prostředků pro kontrolu kontaminace fluorem."


"Princip měření je založen na selektivní širokopásmové reflexní absorpční spektroskopii (SB-RAS) Použitím elektromagnetického záření v různých vlnových délkách z několika nezávislých zdrojů lze detekovat přítomnost fluoru dekódováním absorpce vlnových délek v přímém a rozptýleném odrazu. Použitím různých měření energie záření je možné proniknout do povrchu v rozsahu od několika nanometrů do mikrometrů. FT je ruční jednotka, která je navržena pro použití operátorem s omezenými zkušenostmi. FT je chráněn proti vodě a je určen pro použití v terénu v drsných zimních podmínkách. Skutečné měření trvá jen několik sekund a vzhledem ke skluznici nedestruktivní. Zařízení je napájeno z baterie a ukládá data do interní paměti. Na zkušebním místě FT indikuje výsledek měření rozsvícením červené nebo zelené LED diody (přítomný fluor – start není povolen, nebo nepřítomný fluor – start je povolen). Naměřená hodnota bude vztažena k číslu sportovce pomocí čtečky QR kódů."


Prvních 1500 testů prováděných v laboratoři ukázalo na potřebu použít další snímací hlavu eliminující chyby způsobené použitím mnoha typů skluznic různých materiálů a struktur. Evidentně nejen nás zajímá, zda FT dokáže odlišit fluorem záměrně "dopovanou" skluznici od té, která se jen potkala s něčím, co jeho zbytky obsahuje. Otázku Teknisk Ukeblad formuloval takto: „Jsou limity detekčního měření pevné? Jak zajistíte, aby testovací zařízení nezjistilo fluorové zbytky buď po předchozím voskování, nebo při použití starých kartáčů nebo žehliček?" Magazín obdržel pro nemálo z nás tuto poměrně uklidňující odpověď: „Zákaz zakazuje fluorované sloučeniny, což zahrnuje i zbytky po dřívějším voskování a přípravě. FIS / IBU vydaly doporučení, jak čistit použité vybavení. Náš testovací výzkum ukázal, že můžeme rozlišovat mezi [na jedné straně] velmi nízkou úrovní kontaminace fluorem přítomnou v životním prostředí a po řádném čištění a [na druhé straně] přítomností fluorovaného produktu použitého k přípravě lyže a snowboardu (včetně zbytků z používání kontaminovaného zařízení). Do zařízení bude začleněna tolerance měření, aby se vyloučily falešné pozitivity z velmi nízkých úrovní na pozadí.“


FIS zatím neposkytla žádné fotografie FT, ale víme, že FIS a IBU mají na tuto sezónu smlouvu s výrobcem, jímž je společnost Kompass. Momentálně je Kompassem vyvinut prototyp s tím, že finální zařízení se pravděpodobně bude lišit, každopádně by podle plánu FIS mělo být k dispozici všem zúčastněným stranám na jaře nebo počátkem léta 2021.


Tolik technická stránka věci, objektivní tvrdá data. Nyní se alespoň "z rychlíku" chci věnovat otázce více subjektivní či emoční (která mne provázela už při psané prvního článku na toto téma), a to sice s jakými reakcemi na své výstupy se FIS setkala a setkává. Následuje „rozhovor“ (šlo o e-mailovou korespondenci) s Romanem Kumpoštem:


TK: Úvodem gratuluji ke zvolení viceprezidentem FIS. Dovolte mi pár otázek. Vrátím se o rok zpátky, museli jste (FIS obecně nebo dokonce přímo Vy osobně) při rozhodnutí o zákazu fluoru čelit nějakému tlaku například ze strany výrobců či pořadatelů závodů?


RK: Vzhledem k tomu, že předsednictvo FIS učinilo toto rozhodnutí na návrh norského svazu v listopadu 2019 velmi rychle, tak byla odezva na začátku negativní především, ze strany výrobců vosků a lyží. Myslím, že všichni chápou, že tento krok je do budoucna společně s vývojem EU a US legislativy nevyhnutelný, ale pro mnohé byl horizont startu testování již pro sezónu 20/21 příliš krátký. Strávili jsme hodně času diskusemi s firmami i národními svazy vysvětlováním a argumentací. Myslím, že na začátku léta 2020 byl majoritě tento krok jasný. Následně jsme pak spíše čelili otázkách ohledně technologie zařízení a jeho přesnosti. Pořadatele tato záležitost moc nezajímá, protože event. testování by musela zajistit FIS nebo příslušný národní svaz.


TK: Jak moc těžce se vlastně rodí takovéto rozhodnutí, jak moc velké tlaky to obecně provází?


RK: Rozhodnutí bylo relativně lehké a neprovázely to zvláštní tlaky. Vedení FIS i IBU je jasné, že se touto cestou do budoucna musí jít. Těžká je technická realizace vývoje testeru, protože žádný vhodný a cenově přijatelný testovací přístroj neexistuje na světovém trhu. A jakýkoliv zákaz bez možnosti kontroly postrádá svůj smysl. I toto bylo vedení FIS již v listopadu 2019 známo, ale i přesto se rozhodla jít do rizika, že zkusí během jednoho roku vhodný tester připravit. Bohužel pak k tomuto extrémnímu krátkému termínu vstoupil faktor koronaviru ve světě a vše se zpozdilo. Tlaky ze strany výrobců i svazů samozřejmě jsou a je to pochopitelné. Každý má za roky nějaké své odzkoušené kombinace mazání a osvědčené postupy, které se snaží ochránit. Kompletní odstranění fluorových vosků je pro všechny tak trochu krok do neznáma.


TK: Jak obtížná byla například domluva s IBU nebo existuje-li i nějaká dohoda např. s Visma Ski Classics?


RK: Pracovní skupina, kterou řídím má zástupce IBU i IPC, takže zde je spolupráce velmi úzká a veškeré kroky společně konzultujeme. A bylo i vidět, že tyto organizace činily svá rozhodnutí v této tématice stejně. Visma Ski Classics je samostatná organizace, kde se pro množství lidí, které je na startu, musí tato organizace nejdříve rozhodnout o nějakém principu, jak se k dané problematice postavit. Zde je to podstatně složitější. Ale i zde probíhají jednání. Momentálně ovšem bez spolupráce s naší pracovní skupinou.


TK: Jak subjekty vnímaly, že zákaz je odložen? I když nepředpokládám, že výrobci, prodejci a servismani ihned vše fluorové vyhodili, podle mne většina čekala, co bude.RK: Myslím, že od jara 2020 byly všechny firmy i svazy konfrontovány s velmi složitou situací spojenou se šířením koronaviru a s dopadem na sport a společnost. Svazy i firmy se potýkají i se složitější finanční situací a s novými neplánovanými náklady na testování, s komplikovaným cestováním i tréninkem a všichni improvizují, jak se dá. Proto si myslím, že odklad všichni přivítali a osobně si myslím, že odklad o jeden rok je v této době jediné správné rozhodnutí. Ulehčíme firmám i svazům (nebudou muset nakupovat pouze nové vosky, protože u všech jsou ještě skladové zásoby starých vosků) a na druhé straně budeme mít dostatek času na testování a dokončení výzkumu.Zdroje:
Aktualita FIS, dostupná na https://www.fis-ski.com/…21-22-season
Odpovědi pracovní skupiny FIS pro norský časopis Teknisk Ukeblad, editorka Mona Strande, dostupné jako soubor pdf na webu Bezky.net zde.