Trénink na běžkách, ale i mimo sezónu

Klasickou techniku i bruslení musíme pochopitelně trénovat především na běžkách přímo v terénu. Ale důležitá je i kondiční příprava během celého roku. Nemluvě o tom, že aspoň měsíc před sezónou bychom při tréninku měli výrazně přitvrdit.

Náš tip: tenisky Nike! Běžkování je náročné na výdrž i sílu a namáhá svalstvo celého těla. Proto by průběžné tréninky měly sestávat střídavě z aerobních a anaerobních cvičení, zaměřených na svaly nohou, trupu i rukou. V ideálním případě by při těchto cvičeních neměly trpět klouby. A právě zatížení kloubů se dá minimalizovat pohodlnou sportovní obuví Nike, která výborně tlumí nárazy a tím je šetrná ke kloubům. Z bot Nike si můžete vybrat tenisky určené na klasický běh, na jízdu na kole či na fitness.

Jak správně běžkovat klasickým stylem

Klasická technika je pro naše tělo přirozeným druhem pohybu a můžeme ji uplatnit kdekoli – při klouzání ve stopě i na neupraveném terénu. Rozlišujeme střídavý běh a soupažný běh. Pokud jste na běžkách ještě nikdy nestáli, určitě byste měli začít s klasickým střídavým během, ale bez holí (prostý běh). Hledání ideálního odrazu při klasickém stylu může ovšem trvat i několik sezón. Typickým znakem klasického stylu je odraz z celé plochy lyže, přičemž běžky udržujeme v paralelním postavení.

Střídavý běh: Posun dopředu probíhá ve čtyřech opakujících se fázích: skluz, pokles do těžiště, odraz a přenos celé váhy těla na druhou lyži. Váha těla běžkaře spočívá střídavě vždy jen na jedné lyži. Tělo je vzpřímené, případně v mírném předklonu (předozadní osa), přičemž těžiště se nachází nad místem, kde se nohy setkávají mezi jednotlivými odrazy a skluzy. Strmější stoupání vyžaduje vzpřímenější postoj. Ruce držíme u těla a hole zabodáváme na úrovni vázání, resp. těsně před botou skluzné lyže. Rukama pohybujeme v opačných směrech. Při odrazu pravou nohou je tedy pravá ruka vpředu a levá vzadu, a naopak.

Soupažný běh (soupaž): Soupaž sestává z těchto fází: zabodnutí holí tak, aby rukojeti byly oproti košíkům mírně vpředu, přenesení váhy celého těla na hole a zároveň jemné pokrčení kolen, silný odpich, skluz, narovnání těla a vrácení rukou do původní polohy. Hole nikdy nezapichujeme kolmo ani dopředu, a netlačíme je do země, ale do skluzu. Naše váha přenesená do holí spolu s břišními svaly jsou hlavní hybnou silou, která nás žene vpřed. Na rozdíl od střídavého běhu jsou obě ruce současně buď vpředu nebo vzadu.

Existuje i střídavá soupaž, při které pohybujeme střídavě pravou a levou nohou. Záběru rukou předchází vždy odraz jedné nohy dopředu. Opět tu je důležitá předozadní rovnováha lyžaře.

Při hodně strmém stoupání se hodí tzv. stoupání stromečkem – kladení lyží střídavě v 45stupňovém úhlu vůči ose běhu a odraz rukama. Při sjezdu si můžeme odpočinout v tzv. vajíčku.

Na čem si dát záležet při bruslařské technice běhu na lyžích

Pokud jste již zvládli základy klasiky, váš pokrok v bruslařské technice bude mnohem rychlejší. Jezdí se po hladkém povrchu, na trati upravené rolbou. Jedná se vlastně o odšlapávání do stran. Důležitým momentem v odrazové fázi je vychýlit běžku na hranu a odrazit se z hrany, a ve skluzové fázi ji opět položit na celou plochu. Tak jako při klasice, i při bruslařské technice hraje důležitou úlohu přenos váhy těla na lyži a udržení rovnováhy. Doporučujeme začít s jednostranným bruslením na pravou nebo levou stranu, a teprve později zkusit oboustranné bruslení se zapojením obou nohou.

Dále rozlišujeme bruslení jednodobé (na každý odraz z lyže připadá jeden odpich holemi) a dvoudobé (odpich na každý druhý odraz). Dvoudobé bruslení se dále dělí na symetrické (obě paže směřují dopředu) a asymetrické (jedna paže je mírně předsazená a druhá mírně vzadu). A na závěr se zmíníme o střídavém bruslení, při kterém střídavě pracují ruce i nohy a které se používá hlavně při výstupu do kopce.