Benefity ovšem nejsou pouze zdravotního rázu. Sportovní prostředí nás učí respektu, přijímat prohry, nevzdávat se a zásadním způsobem se podílí na profilu osobnosti. Vrcholový sport je pouze pro malé procento vyvolených, kteří zvládají nejen vysoké tréninkové nároky, ale dokáží se vyrovnat se stresem atd. Svět se mění, ale základní principy jako pracovitost, zodpovědnost a cílevědomost zůstávají. Co se ale nezměnilo, je běh na lyžích jako takový. Samozřejmě se vyvíjí technika, nastalo několik kosmetických změn v závodním programu a přístup k tréninkovému procesu je sofistikovanější než dříve. Na náročnosti běžeckého lyžování se však nezměnilo vůbec nic. Běh na lyžích ve své závodní podobě stále patří k nejnáročnějším sportům, kde kromě kondičních předpokladů má zásadní význam technika a v neposlední řadě i cit pro sníh.

Takřka každá lyžařská generace má svou velkou osobnost. Zřídkakdy se však setkáváme s někým, kdo se nám vryje do paměti již na začátku své kariéry, jako to letos předvádí Johannes Høsflot Klæbo. Fascinující je, že tento lyžař závodí v seniorské kategorii teprve druhým rokem. Do letošní sezony byl jeho nejbližším rádcem/trenérem jeho dědeček, který ho doprovázel na většinu závodů a konzultoval s ním každý krok. Zároveň se mu podařilo „vyvinout“ efektivní způsob klasického běhu „stříďáku“, kdy v podstatě kopce vybíhá. Tento svůj osobitý styl piloval poslední 3 sezony, jelikož se mu zdálo, že běžným „stříďákem“ na své soupeře ztrácí. Kombinace zkušeností jeho dědečka a implementace novinek se v tomto případě zdá ideální. Bohužel neexistuje univerzální příručka na výchovu talentů a podstatnou roli v tomto procesu mají i rodiče, kteří si často skrze své děti realizují určité nenaplněné ambice. Ve svých dětech mnohdy vidí nastupující hvězdy současného sportu. Není to však zpravidla chyba pouze rodičů, i trenéři se často nechají tzv. nachytat na švestkách. Místo přirozeného rozvoje v podobě herních činností trenéři často poukazují na mimořádné schopnosti dětí již ve věku 8-12 let, čímž je vystavují nepřiměřenému tlaku na výkon. Navíc později se síly postupně vyrovnávají a talent už nemá v podstatě význam. Pro sportovce, kteří byli zvyklí dosud pouze vyhrávat, to může znamenat poměrně velkou psychickou zátěž. Sportovní ředitel norského Olympiatoppenu Tore Øvrebø, říká: „Existuje mnoho vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují vývoj dětí, proto je identifikace talentů velice problematická. Nesmíme zapomínat, že děti, které se staly později profesionálními sportovci, byly především šťastné děti s velkým množstvím energie. Měly okolo sebe pozitivní prostředí pro svůj rozvoj, získaly tak potřebnou stimulaci a měly chuť vyhrávat.“

(Děti si mají na tréninku hlavně hrát...)

Jak nejlépe udržet motivaci závodníků, kteří úspěšně prošli všemi kategoriemi a čekají na vytoužené světlo na konci tunelu? Co konkrétně dnešní mládež přitahuje na běžeckém lyžování? Co mohou rodiče, škola, klub, svaz nebo stát dělat lépe, abychom sbírali úspěchy na mezinárodní scéně? Svět se hrozně rychle mění a to, co platí dnes, nemusí platit zítra. Nedělám si iluze, že se těmito aspekty někdo komplexně zabývá. Nicméně sportovní oddíly už nemohou pouze nečinně přihlížet a očekávat neustálý přísun potenciálních talentů, ale musí jít sportovcům naproti. V posledních letech vznikla řada nových trendových sportů a tradiční sporty musí bojovat o své místo na výsluní. Běžecké lyžování jako vytrvalostní sport potřebuje vytvořit pro sportovce smysluplný dlouhodobý plán s jasně vytyčeným cílem. V krátkodobém horizontu si sportovci plní dílčí cíle a vidí na sobě postupné zlepšování. Nemám na mysli pouze kondiční faktory, ale sportovec by se měl postupně stávat sebevědomějším a postupně přebírat větší odpovědnost za svůj trénink. Člověk zná nejlépe sám sebe, a tudíž by měl v dosahování cílů spoléhat především na sebe.

Někdo sportuje pouze pro potěšení z pohybu či kvůli partě, jiný by rád dosáhl na nejvyšší mety. Co ale čeká v dnešní době na člověka, který se pohybuje ve špičce? V běžeckém lyžování bylo dlouhou dobu jedinou perspektivou reprezentační družstvo. Nyní mohou závodníci najít útočiště mezi týmy, soustředícími se na dálkové běhy. Jsem přesvědčen, že podobné iniciativy mohou pomoci rozšířit možnosti pro závodníky, kteří se nedostanou do reprezentačního družstva, ale ještě chtějí v lyžování něco dokázat a výkonnostně růst. Nicméně je potřeba, aby se české běžecké lyžování probralo z určité letargie a nastolilo jednoznačnou vizi, která bude řádně komunikována od dětí až po dospělé závodníky. Běžecké lyžování má v ČR historicky pevné kořeny, včetně organizace světových závodů. Výhodou je poměrně velký zájem o běh na lyžích jako rekreační aktivitu. Českému lyžování chybí jednoznačná vize, aby mladí sportovci viděli smysl ve svém úsilí. Čeští běžci na lyžích se dokázali prosadit v dobách minulých i současných a na příkladu biatlonu je vidět, že je možné patřit ke světové špičce i v českých podmínkách. Ač jsem velký fanoušek českého biatlonu, byl bych nerad, aby se z běžeckého lyžování postupem času stala pouze farma pro biatlon. Věřme, že se brzy najde osobnost, jíž se podaří nastartovat „boom“, který opět přitáhne masy fanoušků.

V průběhu sportovní kariéry se člověk musí vypořádat s různými nástrahami. Někteří sportovci prošli velkými kluby, jiní jsou odchovanci malých spíše rodinných klubů. Někteří sportovci zažili dobré, pečující trenéry a jiní ne. Všechny nástrahy, se kterými se sportovec vyrovnává, ho dělají silnějším. Sportovec se na své cestě za úspěchem musí naučit překonávat překážky, poučit se z chyb a nikdy se nevzdávat. I pokud se tato cesta nenaplní úspěchem, může sportovec pokračovat dále a zkusit přeorientovat svou snahu a houževnatost například do studia či pracovní sféry.


(Jednou z možností je také studium a závodění na vysoké škole v USA, které úspěšně kombinovala například naše současná reprezentantka Petra Hynčicová. Pokud má sportovec kvalitní výsledky, škola je pro něj hrazena v rámci školního stipendia)


Z pohledu studia mají sportovci řadu možností, studium v ČR či získání sportovního stipendia na některé ze zahraničních univerzit. Myslím, že mezinárodní zkušenost každému prospěje. Každá kultura či jiné prostředí nám mají co nabídnout a je pouze potřeba selektovat to, co člověk opravdu chce. Člověk si jednak rozšíří obzory, zdokonalí se v cizí řeči, čímž se zároveň zvedá prestiž i přidaná hodnota takového člověka na trhu práce.


Výběr sportovních benefitů

Zodpovědnost

Time management

Sebedůvěra

Přátelství

Soutěživost

Pohyblivost

Spolupráce

Disciplína

Zvládat stresové situace

Naučíme se vyhrávat a prohrávat


Zdroj: Nordic magazín