Už v současné době platí plošná nařízení EU pro vosky obsahující konkrétní řetězec C8/PFOA. Žádné takové nevyhovující produkty tedy nesmí být nakupovány, skladovány, obchodovány nebo jinak používány.

„Porušení nařízení není pouze úmyslné namazání lyží zakázanými vosky a následná aktivní účast s těmito lyžemi na závodech. Postih de facto hrozí každému, kdo takové vosky třeba jen přechovává doma, aniž by je měl v úmyslu ještě někdy použít. Proto bych všem doporučoval projít zásobu vosků, a důkladně prověřit jejich složení,“ říká generální sekretář Svazu lyžařů ČR Jakub Čeřovský.

Matoucí při ověřování vosků může být například to, že někteří výrobci ponechali stejný název vosku, ačkoliv místo zakázaného řetězce C8/PFOA nově obsahuje povolenou vazbu C6. „Například Maplus FP4 Med má stejný název, ale není to totožný vosk,“ popisuje šéf servisu reprezentace v běžeckém lyžování Martin Blaschke. Důležité kritérium je přitom datum výroby konkrétních vosků. „Ty, které byly vyrobené před 4. 7. 2020 jsou až na některé výjimky zakázané, naopak vosky vyrobené po 4. 7. 2020 jsou povolené,“ říká.

V dějišti závodů všech úrovní, jak již avizovala Mezinárodní lyžařská federace FIS, v nadcházející sezoně mohou místně příslušné orgány veřejné moci kdykoliv bez předchozího upozornění moct provést prohlídku. Na místech využívaných závodníky, funkcionáři a týmovými pracovníky jako jsou například hotelové pokoje, lyžárny, servisní buňky, kamiony a další prostory pro servis lyží a snowboardů přitom může docházet k zabavení vzorků vosků pro přípravu lyží pro jejich další analýzu za účelem odhalení nevyhovujících fluorcarbonových produktů.

Organizátor je přitom povinen spolupracovat s veřejnými orgány a na požádání poskytnout informace o tom, kde se lyže připravují a další relevantní informace. V případě porušení výše uvedených zákonných omezení, mohou orgány veřejné moci zahájit správní řízení a uložit sankce.

„Všechny národní lyžařské a snowboardové asociace včetně Svazu lyžařů ČR obdržely od Mezinárodní lyžařské federace dokument, jehož podpisem stvrzují, že všichni jejich členové účastnící se jakýchkoliv akcí FIS vzali na vědomí zákonné omezení týkající se používání vosků obsahujících řetězec C8/PFOA,“ říká Čeřovský. „Proto aktuálně obdobný formulář distribuujeme mezi závodníky, trenéry a členy realizačních týmů napříč všemi úseky a disciplínami tak, abychom před začátkem sezony zajistili stoprocentní informovanost všech reprezentantů a pracovníků svazu,“ dodává.

Pokud by byli závodníci, funkcionáři, trenéři či členové týmu shledáni vinnými z toho, že nerespektovali zákonné omezení týkající se vosků obsahující řetězec C8/PFOA nebo jiných zakázaných sloučenin, vyhrazuje si FIS právo vést s dotčenými národními svazy disciplinární řízení a případně jim udělovat sankce.

Rozhodnutí Mezinárodní lyžařské federace o zákazu používaní veškerých vosků obsahujících fluor na všech závodech FIS by mělo vejít v platnost od sezony 2022/2023.

Souhrn nejčastěji používaných typů vosků obsahujících již zakázaný řetězec C8/PFOA najdete zde.


Zdroj: Svaz lyžařů ČR