V servisních týmech velké množství žen není vidět, a proto byla Valentina velmi potěšená, že vybrali právě ji a jistě právem. Na starosti bude mít výběr lyží těchto závodníkům: H. Wengové, J. Myhreové a M. L. Nyengetovi. Valentina byla při prvním seznamování se servisním týmem překvapená, jak je vše profesionální a do detailu promyšlené. Rozpočet je mnohem vyšší, jenže součástí týmu je 24 závodníků. Sice bude mít na starosti lyže konkrétních závodníků, ale všichni si musí vzájemně pomáhat a dělat, co je potřeba, takže za výsledky odpovídá celý tým, ne konkrétní osoba.