Praxe a zkušenost už nestačí

Profesionální servis běžeckých lyží, a to primárně příprava na skluz se stala v posledních dekádách natolik složitou a komplexní, že již není možné spoléhat na praxi, zkušenost a intuici servisních pracovníků. Profesionální servis musí zohledňovat výsledky vývoje, výzkumu, laboratorních i terénních zkoušek a testů, vědeckých poznatků z oblasti skluzu, lubrikantů, chování polymerů, zázraku jménem „sníh“, a mnoha dalších oblastí.

A na tomto místě se dostáváme k první zásadní skutečnosti: při zohledňování výstupů a výsledků vývoje a výzkumu při profesionálním servisu běžeckých lyží nesmíme vycházet pouze z informací, doporučení, návodů a publikací výrobců, nýbrž je musíme korigovat a konfrontovat s výstupy a výsledky nezávislého výzkumu a nezávislých laboratorních i terénních testů a zkoušek.

Proč? Protože výrobci mají tendenci nám říkat pouze tu část pravdy a informací, které jsou výhodné pro podporu prodeje jejich vlastních výrobků, což je zcela přirozené chování. Někteří z vás si jistě pamatujete na reklamní letáky a návody na první práškové fluory, kde Gunde Svan nanášel a zažehloval CERA F bez jakýchkoli ochranných pomůcek. O škodlivosti PFOA/C8 se ale dobře ví už mnoho desítek let. A není tedy pochyb o tom, že o ní výrobci věděli již v éře Gunde Svana.

Je přirozené, že při profesionálním i laickém servisu musíme vycházet primárně z informací od výrobců, nikdy ale nesmíme zapomínat na to, že se jedná o informace „filtrované“ či „účelové“, sloužící primárně k propagaci a podpoře prodeje daného výrobku, a musíme je proto korigovat. Zatímco dříve postačovala ke korekci zpravidla vlastní zkušenost a praxe, dnes je nutné vlastní zkušenost a praxi doplňovat výstupy a výsledky nezávislého výzkumu a studií.

Na nezávislý výzkum a analýzy nemáme bohužel v podmínkách českého profesionálního sportu ani prostředky, ani finance a že nezávislý výzkum je doménou Skandinávců a bohatých ekonomik (Německo, USA, Švýcarsko…).

Jsem ale přesvědčen o tom, že nedostatek zdrojů a prostředků bídnou úroveň našeho profesionálního servisu běžeckých lyží nikterak neomlouvá, ani nevysvětluje. Proč? Příčin je dle mého názoru více. Pojďme si tedy alespoň o těch hlavních říci něco více:


Výsledky a výstupy nezávislého výzkumu lze jednoduše přebírat

Předpokládám, že i profesionální servisní pracovníci umí číst. Jak to myslím? Myslím to tak, že převážná většina nezávislého výzkumu se provádí na vědecké půdě, ve Skandinávii primárně na vysokých školách a univerzitách, a je tedy zpravidla financována buď z veřejných, či různých nadačních zdrojů. Tento způsob financování pak předpokládá veřejné publikování či open source publikace. Kromě schopnosti číst už stačí jen chtít, stačí jen mít zájem a výsledky a výstupy nezávislého výzkumu financovaného z veřejných zdrojů jsou nám všem plně k dispozici.

A zde jsme, domnívám se, narazili na hlavní důvod či příčinu nízké kvality českého profesionálního servisu běžeckých lyží. Nebojte, nechci říct, že by profesionální servisní pracovníci neměli zájem, nebo nechtěli konfrontovat a korigovat filtrované či účelové informace od výrobců vosků, lyží a servisních přípravků výstupy a výsledky z nezávislého výzkumu a testování. Oni by třeba i chtěli, ale nemůžou (v lepším případě), nebo je to vůbec ani nenapadne (v horším případě). Jak to myslím?

Abyste mohli konfrontovat, korigovat či kombinovat různé zdroje, potřebujete alespoň určitou míru nezávislosti či samostatnosti. Opak nezávislosti a samostatnosti je závislost či podmíněnost. Podobně jako malé dítě nepřežije bez matky (a moderní vývojová psychologie mluví o tzv. jednotce přežití, kdy se hranice mezi matkou a malým dítětem do značné míry stírají), tak ani obchodní zástupce, dealer, prodejce či zaměstnanec konkrétního výrobce či značky není schopen bez tohoto výrobce či značky do určité míry přežít, a proto zpravidla zpívá píseň toho, čí chleba jí.


Provázanost servisu s výrobci

Ano, těsná provázanost českého profesionálního servisu běžeckých lyží s konkrétními značkami a výrobci je dle mého názoru hlavní příčinou špatné kvality tohoto servisu. Mnohé profesionální servisní pracovníky – kteří jsou zároveň obchodními zástupci, dealery, reprezentanty nebo alespoň zaměstnanci konkrétních výrobců či značek – vůbec ani nenapadne, aby přemýšleli, kriticky zkoumali či ověřovali pravdy a moudra, která jim předávají jejich chlebodárci…

Několik málo těch zbývajících, kteří nejsou na výrobcích vosků, lyží nebo servisních přípravků přímo profesně či existenčně závislí nebo se přímo nepodílí na tomto výdělečném business, je pak vystaveno trvalému tlaku klientelistických vazeb a vztahů. Bez vosků, prášků, roztoků, urychlovačů, podkladních vrstev a coatingů, kartáčů, žehliček, strukturovačů, kopyt a všelikého dalšího vybavení se žádná lyže nenamaže, ani ta hobby, ani ta profi… A profesionální servis není rozhodně levná záležitost, takže dobré vztahy s výrobci a jejich obchodními zástupci, poradci a techniky se vždycky vyplatí – kdo by nechtěl dostat testovací sadu nejnovějšího prášku pro umělý sníh nebo zbrusu nový speciál na vlhký sníh při teplotách kolem nuly – a to zcela zdarma?


Řevnivost a malý rozhled

Pokud k těsné provázanosti mezi výrobci vosků, lyží a servisních prostředků na straně jedné a servisních pracovníků na straně druhé připočteme přirozenou řevnivost, soutěživost a touhu získat díky nejlepšímu skluzu svému teamu jakoukoli výhodu, která se často váže se zoufalou obavou „hlavně se s nikým o nic nepodělit“ a dále přirozený naturel servisáků rekrutovaných z řad bývalých závodníků ve smyslu pověstného „downhill besser Gruppe šušen“, pak ten profesionální servis běžeckých lyží v české kotlině vlastně není až zas tak špatný.

Prosím, považujte výše uvedené řádky za lehce nadnesené a vězte, že si poctivé práce a snahy mnoha bezejmenných servisních pracovníků, kteří se s tím málem, co mají, snaží dělat tu nejlepší možnou práci, upřímně vážíme… A možná i právě jich bychom se tímto příspěvkem v často nerovných a klientelistických podmínkách českého profesionálního sportu chtěli zastat.

A Standa, myslím, všem jasně ukázal, že kromě dálkových běhů je také velmi úspěšný podnikatel a manažer, takže naši drobnou narážku určitě s nadhledem přejde :-)