Bolest – dobrý sluha, ale špatný pán

Máme tendenci být tvrďáci. Malou bolest ignorujeme, tu větší překonáváme s nadějí, že to přejde. Od dětských soutěžních kategorií jsme vedeni k tomu, že co se dá vydržet, s tím se dá i trénovat. Trochu se orazí a jede se dál. Může to začínat bolestí kolen, když rosteme, holení, když začínáme bruslit na kolečkových lyžích či lyžích, achilovek či pat, když do toho bušíme na dráze, silnici, či opakovaně do kopců. Později se přidávají bolesti zad, ramen, krku, hlavy. V pozdějším věku nás potlačovaná bolest začíná plíživě deformovat. Dlouhodobě či nakonec trvale kulháme, natáčíme chodidla, vyvracíme kotníky, tělo se pomalu nahrbuje a vychyluje, přetěžované šlachy zkracují, z důvodu bolesti málo zapojované svaly atrofují. Omezujeme běhání, jednu či druhou lyžařskou techniku, zkracujeme dobu sezení na kole, nakonec končíme u chůze s holemi, pomalého klouzání na běžkách nebo už jen u plavání.

Bolest je rozsvícená kontrolka oznamující, že se něco děje s motorem. Příčiny mohou být buď zjevné – úraz, operace, funkční poruchy, vrozené poruchy, zubní kaz, nebo naopak – jejich příčina je těžko dohledatelná. Vlastní bolest na sebe bere spoustu podob. Ostrá, tupá, píchavá, ohraničená či naopak, vystřelující, brnící až znecitlivující, pulsující. Může se pojit se ztrátou rovnováhy či koordinace, závratěmi, rozmazaným viděním či „aurou“, může oslabovat či úplně blokovat funkčnost.

A co je spouštěcí, čili trigger, bod? Dá se říci, že zatím ne plně rozluštěná záhada moderní medicíny. Fyzioterapauti či maséři se s ním setkávají jako s často drobnou, více či méně zatvrdlou a po zmáčknutí bolestivou „peckou“ ve svalu, která často souvisí s bolestí v jiné části těla. Některé zdroje tvrdí, že různé formy bolesti mohou být způsobeny spouštěcími body až v 75 % případů.

Téměř polovinu tělesné hmotnosti tvoří svaly. To je dostatečně velká základna pro výskyt spouštěcích bodů. Ty jdou s námi celý život, nalezeny byly již u kojenců, život nám komplikují až do smrti. Mohou mít formu jak primárních, bolestivých bodů, tak třeba i latentních bodů, tedy bezbolestných. Komplikací pro léčbu mohou být tzv. satelitní body. Ty vymizí s vyléčením těch primárních, ale naopak to neplatí. Ani pro příčiny vzniku není nutné chodit daleko. Může je způsobit jakékoliv přetížení organismu počínaje obyčejnou svalovou únavou, nebo konče dlouhodobě špatným držením těla./Zkrácené sarkomery svalového vlákna tvořící spouštěcí bod//Mapa nejběžnějších spouštěcích bodů trupu a hlavy//Mapa nejběžnějších spouštěcích bodů končetin/Hypotéza vzniku a léčby spouštěcích bodů

Z různých důvodů dochází ke snížení přísunu metabolických látek nezbytných pro funkčnost svalu. Redukuje se tvorba molekul ATP, tedy adenosintrifosfátu - výhradního zdroje energie pro svalovou práci. Následkem je nepracující a zkrácená sarkomera (tj. základní jednotka svalového vlákna). Díky tomu se ve svalu mimo jiné hromadí nevyužívané ionty vápníku či molekul přenašeče nervových vzruchů acetylcholinu. Narušuje se tak rovnováha v mikroskopickém svalovém prostoru, snižuje se pH (zakyseluje se) a naopak narůstá vylučování mediátorů stimulujích nociceptory (tj. sensory bolesti). To může, ale i nemusí způsobit lokální bolest. V zadních rozích šedé hmoty míšní, která je hlavní dálnicí pro přepravu bolestivých vzruchů do mozku, pak díky blízkosti ostatních dostředivých drah dochází k „přeskoku“ signálů na jiné blízko procházející dostředivé dráhy vedoucí vzruchy z jiných částí těla. V mozku pak dojde chybnému vyhodnocení a bolest ve svém výsledku padá na hlavu nevinné oběti, tedy jiné části těla.

Léčí se přímým tlakem na spouštěcí bod. Je tak aktivován mechanismus spuštění protizánětlivých přenašečů - předpokládá se, že i substance P, peptidu spojovaného s vnímáním bolesti. Obnoví se cirkulace látek, dojde k neurologickému i chemickému efektu, nervová centra přestanou vnímat bolest.Nezaměňujme spouštěcí (trigger) body s:

• Akupunkturními body - body dvanácti energetických meridiálních drah, a další

• Tlakovými body – místa zastavení krvácení, na chodidle v reflexologii, na těle jakou součást shiatsu terapie

• Tlakovými body v bojovém umění – většinou v oblasti krevního či lymfatického řečiště, ztlačované z důvodu sebeobranyPraxe zatím předbíhá teorii

Největší úskalí spočívá v potvrzení, zda jsou příčinou akutních či chronických bolestí právě spouštěcí body. Symptomy jsou totiž díky zmíněné přenesené bolesti velice často zavádějící. Bolesti hlavy, kloubů či svalů bychom ještě jako důsledek spouštěcích bodů lokalizovaných v jiných částech těla očekávali. Ale například v případě bolesti zubů, uší či dutin, střevních potíží, dětského nočního pomočování, či srdečních a dýchacích potížích se ale většina laiků i expertů může nechat lehce zmást a příčiny těchto obtíží hledat jinde. Vzhledem k omezenému množství vědeckých podkladů jsou spouštěcí body stále popelkou mezi léčebnými metodami. Ač změřitelné (zvýšená EMG, zvýšená kyselost, zvýšená aktivita v mozkových centrech bolesti, zaznamenatelnost pod mikroskopem, na magnetické rezonanci či na 2D ultrazvuku), jejich problematika se nestuduje na medicínských fakultách, lékaři a farmaceuti je většinou neznají anebo neuznávají. Vlastní spouštěcí bod je v případě existence přehlížen či chápán jako abnormalita ve svalech. Bolest v přenesených oblastech je pak místo léčení utlumována farmaky či chirurgickým zákrokem, mizí tak informace o skutečných příčinách, ale problém přetrvává.

V zahraničních odborných kruzech je existence spouštěcích bodů v poslední době čím dál častěji spojována i s nemocí související s chronickou únavou, tzv. fibromyalgií. Na těle jsou diagnostikovány tzv. symetrické spouštěcí body působící chronickou bolest významně zasahující do života pacientů.Příčiny vzniku spouštěcích bodů

• Nerovnováha mezi antagonistickými svalovými skupinami

• Náhlé svalové napětí nebo přetížení

• Nepřetržité mírné svalové napětí

• Ekcentrická svalová kontrakce

• Chronické svalové napětí

• Úraz

• Fyzické přetěžování

• Nedostatek vitamínů a minerálů (vitamínů řady B, C, vápníku, magnézia, železa, potasia)

• Metabolické a hormonální poruchy

• Stres

• Chronické bakteriální a virové infekce (záněty zubů, dutin či močových cest, chřipka, herpes)

• AlergieLéčba spouštěcích bodů

Do spouštěcích bodů se mohou injekčně aplikovat buď anestetika, fyziologický roztok nebo kortikosteroidy. V západní medicíně, především u lékařů specializujících se na přírodní léčebné metody, se osvědčuje používání tzv. suchých jehel. Nejčastěji jsou však spouštěcí body léčeny přímou masáží. Maséři i fyzioterapeuti se mohou na tuto léčbu specializovat, v některých zemích jdou ještě dále a znalost léčby spouštěcích bodů musí být prokazována například v rámci všeobecných profesních masérských zkoušek. Spouštěcí body se ošetřují přímým tlakem masérovy dlaně, konečků prstů, kloubů, lokte, či některou ze speciálních tlakových pomůcek. Masér musí mít schopnost nalézt příslušné místo, ověřit, zda jde skutečně o spouštěcí bod na základě specifických příznaků a reakcí. Tlakem se působí nepřetržitě po dobu několika sekund až minut. Nezbytná je komunikace s pacientem, terapeut pracuje s různými stupni bolesti. Při terapii je nutné dodržovat správné postupy, svalová skupina s lokalizovaným bodem se musí nejdříve dostatečně prohřát buď masáží, nebo kombinací s nahřívací dečkou. Po ošetření spouštěcího bodu se musí sval dle potřeby dostatečně protáhnout a nejlépe opět prohřát „suchým“ teplem. Některé spouštěcí body zmizí do několika minut během jedné návštěvy, jiné je nutné několikrát „přeléčit“. V běžných případech bolest ustupuje do 3 až 10 dnů, u chronických bolestí se léčba může protáhnout na 6 týdnů./Terapie suchou jehlou//Terapie tlakem//Příklady automasáže spouštěcích bodů//Masážní míčky/Spouštěcí body a běžci

U nás běžců je současným tréninkovým trendem trénink distanční soupaže stejně jako zvyšování síly horní poloviny těla všeobecně. Díky tomu je v současnosti více kladen nápor na oblast ramen a zad. Dále z důvodu více či méně jednostranně zaměřené přípravy se potýkáme s exrémně zkrácenou skupinou prsních svalů a horních úponů břicha, beder a horních trapézů. Oslabeny a „protaženy“ jsou naopak mimo jiné mezilopatkové a střední trapézové svaly (tolik typický běžkařský, ale i cyklistický „hrb“). Extrémní a dlouhodobé zatížení ramen při soupaži se podepisuje také na svalech rotátorové manžety. To vše spolu s nedostatečnou regenerací podporuje tvorbu spouštěcích bodů. Najdeme je jak v horní části zad či celého krku, tak i na těžko dosažitelném místě pod lopatkou. A aby to nebylo tak jednoduché, nezapomínejme, že spouštěcí body mají schopnost napodobovat bolesti jiného původu nebo se přenášet na nelogická místa. Mohou to být zápěstí, lokty, přední části ramene, bolesti hlavy a podobně.

Jako nouzové řešení je možné kombinovat teplo, pravidelné protahování a válcování pěnovým válcem, masírování míčky různé velikosti a tvrdosti. Nejefektnější je ovšem léčba vedená zasvěceným terapeutem. Ten pomůže identifikovat, zda se vůbec jedná o problém způsobený spouštěcími body, vyhledá je a po několika účinných terapiích vás také naučí správné postupy při pozdější automasáži.

Pro určitou představu uvádíme spouštěcí body typické pro podhřebenový sval (m. infraspinatus), který je mimojiné významný stabilizátor ramenního kloubu v okamžiku zapojení ostatních rotátorů manžety. Spouštěcí body tohoto svalu přenášejí bolest do přední části ramene a bicepsu a za lopatku. Mohou tedy významně limitovat funkčnost ramene.


/Tyto tři nejčastější spouštěcí body v podhřebenovém svalu přenášející bolest do ramene a paže//Čtvrtý spouštěcí bod v podhřebenovém svalu přenáší bolest za lopatku//Automasáž podhřebenového svalu/Příznaky spouštěcích bodů

• Bolesti hlavy, krku a čelisti, beder

• Napodobují příznaky zánětů karpálního tunelu, artrotických bolestí kloubů, akutních čí chronických zánětů šlach a úponů, zánětů kloubní burzy

• Způsobují bolesti uší, závratě, nevolnosti, pálení či zdánlivé bolesti srdce, srdeční arytmii, tenisový loket, bolesti genitálií

• Způsobují střevní koliky u novorozenců, noční pomočování u starších dětí, mohou ovlivňovat vývoj skolióz

• Způsobují bolesti dutin a ucpávání dýchacích cest

• Ovlivňují chronickou únavu a zvýšenou náchylnost k infekcím

• Vedou k depresím

• Mají vliv na rozvoj fibromyalgieZdroj: Nordic