Jízda z mírného svahu v upravené stopě má pro trénink nových lyžařských dovedností velkou přednost. Díky zemské přitažlivosti se nemusíme soustředit na odraz, pro začátečníky koordinačně náročný pohybový prvek, ale pouze na souhru a rovnováhu. Výbíráme skutečně velice mírný svah, s dobře upravenou stopou s jistotou dojezdu do roviny, abychom se nemuseli soustředit na brždění a zastavení. Pokročilí borci si mohou situaci ztížit a opakovat tyto drily mimo stopu od pevné pisty třeba až po čerstvý hluboký sníh.

První cviky provádíme ve stoje, pro ztížení pak možno přidat držení paží za zády. Zvedáme postupně špičku, patku, či celou lyži, cviky můžeme i kombinovat v průběhu jedné jízdy. Čím delší bude dráha ujetá na jedné lyži, tím dokonalejší je naše rovnováha. Neméně důležitý koordinační prvek pro klasiku je schopnost snižování, zvyšování a přemisťování těžiště těla. Podřepy, plné dřepy, přestupy z lyže na lyži, výpady vpřed či stranou a pod. jsou tou nejlepší průpravou. Zkušení instruktoři pak znají i několik her, které především mládeži pomohou překonat nudu z opakování cviků. Můžeme sbírat za jizdy hole či hračky, přemisťovat je, dělat sněhové koule a trefovat s nimi cíl, podjíždět branky ze zkřížených holí, tleskat nad hlavou s výskokem ze dřepu či kombinovat více aktivit v průběhu jedné jízdy.

I když to zatím vůbec nevypadá, že tyto cviky mají něco společného s klasickou technikou, opak je pravdou. Zvládnutím bohatého rejstříku pohybových dovedností se připravuje naše tělo a mozek na nejdůležitější prvky klasiky, jízdu ve skluzu na jedné lyži spolu s fázemi přípravy na odraz a vlastní odraz. S tím dále souvisí dovednost správně načasovat snižování a zvyšování těžiště těla, střídavé krčení či dopínámí nohy stejně jako nastavování správné pozice trupu a hlavy.

Ideální v této fázi výuky je také nacvičování základů soupaže prostého. Po nácviku správného nastavení trupu a jeho změn v průběhu celého soupaže, stejně jako správného vedení paží včetně vypouštění holí na místě opakujeme vše při jízdě z mírného svahu. Lyžař tak má opět dostatek času na provádění již poměrně náročného koordinačního prvku. Při vyšší složitosti pohybu se tak zatím ještě nemusí soustředit na sílu odpichu. Ta bývá, hlavně u začátečníků, poměrně nízká, či výrazně neekonomická a odvádí lyžaře od koncentrace na vlastní pohyb.

Video nabízí opravdu základní cvíky, bez jejichž zvládnutí se žádný lyžař neobejde. Instruktoři a trenéři pomohou každému začátečníku s kontrolou provádění pohybu a přidají i další modifikace těchto cvičení či cviky nové. Základním principem však zůstává neustálé opakování všech drilů. A to nejen ve fázi lyžařských začátků, ale i v průběhu celé lyžařské kariéry.