V minulé lekci jsme procvičovali a zlepšovali především rovnováhu při jízdě na jedné lyži (zde http://bezky.net/…chnika-dil-i). Nyní se z mírného svahu přesuneme na rovinu a budeme nacvičovat již plnohodnotný odraz lyže z běžecké stopy. Věnujme se podrobněji tedy lyžařským běžeckým Cvičením na rovině.

Nejdůležitější je zvládnout nejdříve chůzi na lyžích. Nácvik probíhá zpočátku bez holí a důraz je kladen jak na koordinaci paží a nohou tak i na správné nastavení trupu. Paže jsou pro budoucí střídavý běh klíčové a jejich techniku se vyplatí nacvičovat zvlášť. Dbejte především na jejich rovnoběžné vedení (přímo vpřed i dozadu). Dalším krokem je pak již zapojení skluzu mezi jednotlivými odrazy. Vše je zatím prováděno bez holí z důvodů lehčí kontroly koordinace i vlastní práce paží.

Klíčovým krokem, a často pro začátečníky i nejtěžším, je zvedání lyže po odrazu. Instruktor se nemusí obávat tuto dovednost zdůraznit a od svých žáků opakovaně vyžadovat. Pomáhá také jednoduchá pomůcka, zaměřit se na klapání lyží při návratu na sníh. Pozor, u pokročilých lyžařů je to však již chyba. K procvičování odlepování lyže od sněhu pak poslouží cvičení založené na dvou krátkých krocích a třetím prodlouženém, s výrazným skluzem a právě zvednutou lyží po odraze.

Zvládáme-li jízdu po jedné lyži se zvednutou odrazovou lyží, následně se zaměříme více na procvičení odrazu ze zastavené lyže. Odraz je založen na důrazném zatížení lyže, tedy „zašlápnutí“ lyže do stopy. Toho dosáhne lyžař dynamickým snížením. Celý tento komplexní pohyb můžeme přirovnat ke snaze prolomit tenký led kaluže, na které stojíme. K nácviku slouží tzv. koloběžka, opakovaný odraz ze stejné lyže a následný skluz. Lyžař se učí časoprostorové vztahy mezi lyží a sněhem. Jednoduše řečeno, učí se „pocitu“ sněhu, vosku a skluznice a odhadu síly i směru odrazu. Dost dobré cvičení i pro závodníky všech úrovní ve všech druzích terénu!

V okamžiku zvládnutí základů odrazu a skluzu začínáme skládat jednotlivé střípky dohromady. Nacvičujeme kompletní běh střídavý nejprve bez holí, pak s držením holí uprostřed. Následně přidáme jednu hůl a zaměříme se na plný rozsah pohybu paží včetně vypouštění hole. Nakonec přidáme i druhou hůl a provádíme kompletní stříďák. V tomto případě již bude lepší se přesunout do mírnějšího stoupání. Cílem u začátečníků však zůstává především důraz na skluz na jedné lyži a plný rozsah pohybu práce paží s vypouštěním hole. Prvek vypouštění hole bývá přehlížen, začátečníci ani instruktoři či trenéři si často neuvědomují, že práce paží je nadřazena práci nohou, nikoliv naopak. Tedy, při nedokončeném odpichu je krácen následně i skluz na lyži a jízda se stává neekonomickou. Tato chyba je často přenášena až do pozdního závodního věku.

Nakonec na rovině nacvičujeme soupažný běh jednodobý. V současnosti opomíjená technika, kdy výraznou práci vykonává odrazová noha. Zdánlivá jednoduchost této techniky v sobě skrývá úskalí koordinace, kdy lyžař spojuje techniku stříďáku a soupaže prostého. Později v průběhu nácviku se lyžař po většinou překonaných potížích sladit práci odrazové nohy a paží uspokojí s dosaženým výsledkem a nerozvíjí již vlastní schopnost odrazu z lyže. Upřednostňuje pouze silný odpich a odrazová noha většinou jen nefunkčně „zakopává“. Pro překonání tohoto nedostatku doporučujeme opět zařazovat cvik „koloběžka“, tentokrát se soupažnou prací paží bez holí.

Závěrem několik poznámek ke vhodné lyžařské výbavě pro tuto fázi nácviku běhu na lyžích. Délka holí je jednoznačně daná klasickou technikou, tedy do podpaždí upažené paže. Je důležité mít vhodně nastavenou délku poutek, aby hůl mohla být plně vypuštěna a přesto aby nad ní lyžař neztrácel kontrolu. Lyže pro začátečníky mohou být klasické se šupinami (waxless), pro mírně pokročilé stejně jako děti v závodních programech by však měly být pouze hladké pro mazání stoupacích vosků. Kontrola odrazu z namazané lyže je obtížnější, ale ve svém důsledku efektivnější. Také skluz je na lyži s voskem delší a plynulejší než u „šupin“. Lyžař se tak již od začátku učí zvládat techniku jízdy ve vyšších rychlostech v každé situaci i rozdílných sněhových podmínkách.

Tímto videem uzavíráme seriál NORDIC školy, který jste mohli po dva roky sledovat jak na stránkách časopisu, tak i na tomto portále. Věříme, že celý projekt byl pro vás přínosem a posunul vás ve vašem oblíbeném sportu o kousek dál. Diskuze na toto téma samozřejmě nekončí a uvítáme každý váš postřeh či zkušenost související s tímto projektem. Na viděnou na lyžích!