„Naším cílem je za vydatné pomoci těch, kteří se sportovní výživou pracují dnes a denně, tj. výživových poradců akreditovaných Aliancí výživových poradců ČR, posoudit odborníky i spotřebiteli její objektivní i subjektivní kvalitativní ukazatele, a to těch v nejrozšířenějších produktech, které mnozí považují za významnou součást podpory své sportovní aktivity,“ říká o důvodech realizace této analýzy Ing. Ivan Mach, CSc., prezident Aliance výživových poradců ČR.

Segmentační analýza bude provedena ve dvou úrovních. První, technickou částí bude rozbor a odborné posouzení nutričních hodnot udaných na etiketě. Druhým krokem bude praktické posouzení všech zkoumaných výrobků „v terénu“, tyto produkty budou předány k užívání podle návodu aktivním vrcholovým sportovcům - testerům, aby potvrdili jejich vhodnost a kvalitu z hlediska jejich účinku, podpory výkonnosti či regenerace a tzv. senzorických ukazatelů (zažívací pocity a chuť). Testování v jejich sportovní praxi bude probíhat od srpna do října 2012. Poté budou výsledky shrnuty, odborně a statisticky zpracovány a prezentovány na odborné Konferenci Aliance výživových poradců ČR, která se uskuteční na konci října tohoto roku.

Odborným garantem a organizátorem této analýzy je Aliance výživových poradců ČR, jejímž dlouhodobým cílem je mj. otevírat spotřebitelům, klientům a zákazníkům v oblasti výživy a doplňků stravy oči, pokud jde o kvalifikovaný výběr potravin vhodných pro jejich životní styl. Proto jsme se rozhodli postupně uskutečnit řadu nezávislých analýz, které by tzv. sportovní výživu více přiblížily spotřebitelům a zvýšily její důvěryhodnost pro sportovce i širokou veřejnost.

Ing. Ivan Mach, CSc.
prezident Aliance výživových poradců ČR

www.aliance-vyziva.cz