Celostní motorický test (Jacíkův test)

Provedení

Testovaná osoba provádí tento pohybový cyklus: 1. stoj spatný, 2. leh na břiše, 3. stoj spatný, 4. leh na zádech. Sestavu provádí 2 minuty co nejrychleji.

Každá poloha musí být provedena přesně (ve stoji je trup vzpřímený, kolena napnutá; v lehu na břiše se hrudník dotýká podložky; v lehu na zádech se dotýkají paty a lopatky). Způsob přechodu mezi polohami je libovolný. Za každou provedenou polohu je započítán bod. Výsledný výkon je dán součtem správně provedených poloh v čase 2 minut. Cvičení lze přerušit, časový limit testu běží dále.

Potřeby

Stopky, podložka

Čas

2 minuty

Výhody

 • jednoduché
 • submaximální
 • minimální požadavky na místo

Nevýhody

 • je závislé také na obratnosti
 • nižší přesnost

Výsledky
Cooperův test (dvanáctiminutovka)

Provedení

Cílem je za 12 minut překonat maximální možnou vzdálenost.

Pokyny a pravidla

Nelze využívat jakékoliv pomůcky (kolo, brusle apod.), lze se kdykoliv zastavit nebo zpomalit, čas však běží dál. Při využití fotbalového hřiště si pohlídejte rozměry a nezkracujte zatáčky. Ideální je atletický ovál.

Potřeby

Stopky, atletický ovál či fotbalové hřiště

Čas

12 minut

Výhody

 • Přesné
 • Jednoduché

Nevýhody

 • pro netrénované náročné
 • testování v zimě může být obtížné

Výsledky
(domácí) step-test

Test simulující chůzi do schodů. Testovaný střídavě vystupuje na stupínek (schod, lavičku, bednu, apod.) ve výši 30 cm s frekvencí 24 výstupů za minutu. Systém je jednoduchý: (noha) nahoru-nahoru-dolů-dolů = 1 cyklus. Metronom je prakticky nezbytný. Po nezvykle dlouhých 3 minutách se na 1 minutu posadíme na stupínek a měříme počet tepů po dobu 60 s. Test vyžaduje poctivé dodržování tempa.

Provedení

Rytmus je čtyřdobý: 1. položit na stupínek jednu nohu – 2. vystoupit na stupínek oběma nohama, napnout je v kolenou a napřímit trup do vertikální polohy – 3. sestoupit na podlahu tou nohou, která zahájila vystupování – 4. postavit se oběma nohama na podlahu, na plná chodidla. Tímto způsobem testovaná osoba „cvičí“ podle metronomu tři minuty. minut. Po ukončení cvičení se testovaná osoba pohodlně posadí na stupínek a měří si tep po dobu 60 s.

Potřeby

Stopky, Metronom, Stupínek 30 cm (nebo co nejbližší)

Čas

3+1 minut

Výhody

 • nenáročné na prostor a čas
 • měřitelné prakticky kdykoliv a kdekoliv

Nevýhody

 • je třeba striktně dodržovat tempo metronomu

Výsledky
W170

Test se provádí na ergometru, nejčastěji na cykloergometru. Protože výslednou výkonnost odhadujeme, je třeba držet se instrukcí co nejpřesněji. Lze také přidat další stupně a udělat z něj test maximální, který je přesnější, ale ten je vhodný pro trénované jedince.

Provedení

Po zahřátí organismu a lehkém zklidnění začneme se zátěží, která se 2x po 3 minutách zvyšuje: Muži: 1 -> 2 -> 3 wattů/kg Ženy: 1 -> 1,5 -> 2 wattů/kg

U starších jedinců pouze 2 stupně po 5 minutách.

Výsledný výkon je závislý i na frekvenci šlapání, která by měla být udržována v rozsahu ± 5 otáček/min. Optimální frekvence pro netrénované jedince je 60 otáček/min (tedy 55–65), pro trénované vyšší (až 85–95). Čím vyšší zatížení, tím je potřeba vyšší frekvence otáček.

Záznam TF provádíme na milimetrový papír či do grafu. Z bodů je obvykle dobře patrná linie, a kde pomyslně protne hladinu 170 TF, svedeme kolmici k ose x a zjistíme kolik wattů W/kg, čili jakou práci, jsme při této hladině vykonali.

Potřeby

Ergometr, Snímač tepové frekvence, čtverečkový papír a tužka (nebo počítač)

Čas

3x 3 minut

Výhody

 • při precizním provedení slušná přesnost
 • test je submaximální, je tedy vhodný i pro méně trénované jedince

Nevýhody

 • je třeba striktně dodržovat tempo

Výsledky