Ceny pro vítěze soutěže

1. místo

hole LEKI Skate airfoil + rukavice LEKI Race Shark

2. a 3. místo

hole LEKI Crosslite + rukavice Shark Cruiser

www.leki.cz


Soutěž byla ukončena.


Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Soutěž o hole a rukavice LEKI “ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.bezky.net, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky.
 • Organizátorem soutěže je Sport Koncept spol. s r.o., IČO: 40615707

(dále také jen „organizátor“), partnerem soutěže je SNOW CZ s.r.o., IČO: 27621022.

 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci organizátora i partnera soutěže.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo zodpoví tři soutěžní otázky, odpoví na tipovací otázku a vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou *).
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.


II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 29. 11. 2012 (12:00:00) do 28. 12. 2012 (23:59:59) na stránkách www.bezky.net. Úkolem soutěžících je správné zodpovězení třech soutěžních otázek a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky. O výherci rozhodne co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky („Na jakém místě skončí Lukáš Bauer v letošním ročníku Tour de Ski?“). Zvítězí ten, kdo uhádne všechny tři soutěžní otázky a co bude svým tipem v tipovací otázce nejblíže správné odpovědi. Při více shodných nejbližších odpovědích rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
 • Účastník soutěže odpoví na tři soutěžní otázky, vyplní tipovací otázku a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.bezky.net nejpozději dne 15. 1. 2013. na základě zaslaných odpovědí, a to ze soutěžících, kteří správně odpoví na všechny tři soutěžní otázky a budou nejblíže správnému výsledku v tipovací otázce.


III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 15. 1. 2013. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Ceny výhercům předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výherci nebo zašle doporučeně na adresu výherce do měsíce po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
 • Výhra je nepřenosná na další osoby.