Do hodnocení byly zařazeny iontové nápoje, energetické gely a tablety a regenerační nápoje v těchto kategoriích: Energie, Pitný režim a Regenerace. Celkem bylo do analýzy zasláno 51 výrobků od 10 významných značek působících na českém trhu od značek: Enervit, Isostar, Kompava, Nutrend, Penco, Powerbar, Survival, USN, Vitagrade a Xpower. Hodnotitelé věděli, které výrobky testují.

V praktickém hodnocení „v terénu“ sportovci posuzovali jednotlivé vlastnosti produktů, jako je snadnost přípravy, okamžitá chuť, poživatelnost, dlouhodobá snesitelnost, přínos, vnímaná účinnost, doba trvání účinku a jimi přisuzovaná důležitost uvedených vlastností. Poživatelnost a vnímaný účinek byly dvě nejdůležitěji hodnocené oblasti, analýza naopak nepotvrdila, že důležitým hlediskem při výběru produktů sportovní výživy je okamžitá chuť.

U složení produktů je vzájemné porovnání poměrně složité. Přesto je na místě v případě kategorie Pitný režim uvědomit si rozdíl mezi složením na 100 gramů (prášku) či 100 mililitrů (koncentrátu) oproti 1 litru připraveného nápoje. Z tohoto porovnání je zřejmé, že kritériem pro rozhodování by neměl být počet litrů nápoje připraveného z určitého množství produktu, ale naopak koncentrace aktivních látek v hotovém nápoji. Jinak se může stát, že sportovec nemá sportovní nápoj, ale „obarvenou vodu“.

Garantem a pořadatelem této analýzy je Aliance výživových poradců ČR, jejímž dlouhodobým cílem je v oblasti výživy a doplňků stravy otevírat zákazníkům oči.

Závěrečná zpráva byla redakčně zkrácena a upravena. Celé znění zprávy čtěte zde.

Určit absolutního vítěze bývá v podobných srovnáních velmi těžké a rozhodně doporučujeme prostudovat detailní výsledky (především část 04). Na prvních 10 příčkách naleznete výrobky společností Enervit, PowerBar, Kompava, Xpower, USN a Vitarade. Je zřejmé, že rozdíly mezi předními značkami nejsou velké. Nejvíce předních příček získává firma Enervit, kterou lze považovat absolutního za vítěze testu, firma je ale také nejčastěji zastoupena.

Přesto se jedná o velmi zajímavý počin, zejména díky srovnání různých značek a poděkujme Asociaci Výživových Poradců za zajímavé čtení.


Základní informace:

Průběh analýzy:

červenec - prosinec 2012


Počet produktů hodnocených sportovci:

21 v kategorii Energie (9 značek)
14 v kategorii Pitný režim (9 značek)
7 v kategorii Regenerace (6 značek)


Počet produktů analyzovaných na složení:

26 v kategorii Energie (10 značek)
16 v kategorii Pitný režim (10 značek)
9 v kategorii Regenerace (7 značek)


Počet hodnotících sportovců:

17


Zpracovatel:

Aliance výživových poradců ČR
www.aliance-vyziva.czČasový průběh analýzy

Příprava:

Cílem analýzy byl výzkum kvalitativních parametrů produktů sportovní výživy cílené především na vytrvalostní sportovce.
Za tímto účelem byli v červenci 2012 osloveni výrobci a dodavatelé analyzovaných značek.
Mezi vybranými a oslovenými značkami byly ty, které jsou na českém trhu dlouhodobě zastoupeny nebo které se svými produkty zaměřují na vytrvalostní sportovce.

Následně byli vybraní výrobci nebo dovozci požádáni, aby dodali produkty k analýze v kategoriích Energie, Pitný režim a Regenerace:

 • Energie (gely, tyčinky, tablety atd.)
 • Pitný režim (iontové nápoje apod.)
 • Regenerace (koncentráty pro regenerační nápoje)

Mezi oslovenými značkami byly (řazeno dle abecedy):

 • Enervit (dodáno 6 produktů v kategorii Energie / 1 produkt v kategorii Pitný režim / 2 produkty v kategorii Regenerace – celkem 9 produktů)
 • Isostar (2 / 2 / 0 – celkem 4 produkty)
 • Kompava (2 / 2 / 1 – celkem 5 produktů)
 • Nutrend (na opakovaná oslovení nereagovaly, proto byly vybrané produkty zahrnuty pouze do analýzy složení)
 • Penco (1 / 1 / 1 – celkem 3 produkty)
 • PowerBar (3 / 2 / 1 – celkem 6 produktů)
 • Survival (1 / 1 / 0 – celkem 2 produkty)
 • USN (1 / 1 / 1 – celkem 3 produkty)
 • Vitarade (o zařazení požádali zástupci této značky sami po zveřejnění, že AVP chystá tuto analýzu, 3 / 2 / 0 – celkem 5 produktů)
 • Xpower (2 / 2 / 1 – celkem 5 produktů)


Produkty byly zabaleny v originálních obalech, proto hodnotitelé věděli, jaký produkt a od jaké značky testují

Analýza probíhala ve dvou fázích:

 1. fáze – testování přímo sportovci při sportování
 2. fáze – analýza složení


Testování při sportování

Vybraní sportovci obdrželi na začátku srpna 2012 analyzované produkty (dodané od výrobců) a do konce října 2012 je testovali z několika hledisek v bodové škále 1-10:

 • snadnost přípravy: jak se výrobek připravuje, jak snadno se rozpouští ve vodě? Nevyžaduje pro přípravu neobvyklé "náčiní"? Je jeho aplikace během výkonu snadná? (10 bodů: velmi snadné; 1 bod: velmi náročné)
 • okamžitá chuť: jak výrobek chutná hned "na jazyku" (10: velmi chutné; 1: nechutné)
 • poživatelnost: nepálí po výrobku žáha? nevrací se "zpět"? nevyvolává negativní zažívací reakce během sportu či po něm? (10: žádné potíže; 1: velké zdravotní potíže)
 • dlouhodobá snesitelnost: není výrobek příliš sladký? vydržíte jej bez problémů užívat během celoroční přípravy, aniž by se "přejedl"?
 • přínos, vnímaná účinnost: pociťujete pomoc výrobku při sportovním výkonu nebo po něm? nebo jsou deklarované přínosy nepostřehnutelné?
 • doba trvání účinku: ačkoliv je míra účinnosti vysoká, vydrží dlouho? nebo je doba pociťovaného účinku velmi krátká?

Uvedená desetibodová škála postihla celé hodnotící spektrum, tj. 1 bod odpovídal z hlediska úrovně zhruba 10 % dané vlastnosti.
Současně uvedl hodnotitel důležitost, jakou danému hledisku (vlastnosti) při výběru produktu přikládá.
Analýza probíhala od srpna do listopadu 2012 při různých formách vytrvalostního sportování (běh, běh na lyžích, kolečkové lyže, in-line brusle, cyklistika).

Produkty testovalo 17 vytrvalostních sportovců, mezi nimiž byli:

 • Martin Koukal, člen dálkového týmu v běhu na lyžích Skinfit, mistr světa v běhu na 50 km volnou technikou
 • Helena Erbenová, mistryně světa v zimním triatlonu a mistryně Evropy v terénním triatlonu (Xterra)
 • členové Nordic Team, amatérského závodního týmu v běhu na lyžích (Martin Mikuš, Radek Horálek, Karolína Bícová)
 • studenti jabloneckého sportovního gymnázia (se zaměřením biatlon a běh na lyžích –Knop, Kartousová, Havlíková, Bartůněk, Černohorský, Knopová, Bešťák, Antoš, Lelek, Zapadlová, Benešová, Puskarčíková)


Analýza složení

Složení bylo analyzováno dle údajů uvedených na etiketě.

Tabulka - Analýza složení (dle údajů na etiketě) - Kategorie Pitný režim (PDF formát)

Tabulka -Analýza složení (dle údajů na etiketě) - Kategorie Regenerace (PDF formát)Vyhodnocení:

DŮLEŽITOST jednotlivých vlastností produktu

Nejvyšší míra důležitosti ze všech zkoumaných vlastností byla přisuzována účinnosti u regeneračních přípravků (9,35 bodů z 10 možných), následovaná poživatelností u regeneračních nápojů (9,23) a pitného režimu (9,11).
Obecně lze říci, že poživatelnost a vnímaný účinek byly dvě nejvíce hodnocené oblasti.
Naopak analýza nepotvrdila, že důležitým hlediskem při výběru produktů sportovní výživy je okamžitá chuť.

Tabulka - Vnímaná důležitost zkoumaných vlastností doplňků z pohledu hodnotitelů (PDF formát)

Tabulka - Vnímaná důležitost zkoumaných vlastností doplňků z pohledu hodnotitelů - vyhodnocení po produktech (PDF formát)

Průběh vyhodnocení tohoto hlediska:
Hodnotitelé vyjádřili pomocí bodů 1-10 důležitost, jakou přiřazují jednotlivým kritériím při výběru produktu:
1. snadnost přípravy
2. okamžitá chuť
3. poživatelnost
4. dlouhodobá snesitelnost
5. přínos, vnímaná účinnost
6. doba trvání účinku

Body byly v rámci kategorií (Energie, Pitný režim, Regenerace) sečteny a zprůměrovány dle počtu hodnotících sportovců a hodnocených produktů o čím blíže byl výsledný údaj k 10 bodům, tím hodnotící sportovci vnímali daný aspekt důležitěji

Produkty s nejvyšším počtem bodů

U jednotlivých vlastností (snadnost přípravy, okamžitá chuť, poživatelnost, dlouhodobá snesitelnost, přínos, vnímaná účinnost, doba trvání účinku) byl u každého produktu stanoven bodový průměr (poměr součtu všech bodů přiřazených produktu a počtu hodnotitelů).
Tento průměr byl vynásoben koeficientem důležitosti (viz předchozí bod vyhodnocení).
Výsledná hodnota stanovila celkový počet bodů každého produktu napříč všemi zkoumanými vlastnostmi.
V každé oblasti tak vzniklo pořadí nejlépe hodnocených produktů (zvítězil produkt s nejvyšším počtem bodů).
Hodnocení bylo provedeno pro každou kategorii zvlášť.

Kategorie Energie:

1. místo: Enervitene Sport competition (Enervit / 417,25 bodů)
2. místo: Fruit Gel (Power Bar / 413,06 bodů)
3. místo: Enervit GT Sport (Enervit / 404,92 bodů)
4. místo: Energize Sport Shots (Power Bar / 397,92 bodů)
5. místo: EnergyDrops (Kompava / 380,34 bodů)
6. místo: 3Energy Bar (Kompava / 376,74 bodů)
7. místo: Carbogel (Xpower / 375,63 bodů)
8. místo: Enervitene Sport (Enervit / 373,38 bodů)
9. místo: Endurance Bar (Vitarade / 369,79 bodů)
10. místo: VOOMA energy gel (USN / 365,31 bodů)
11. místo: Enervitene Sport gel s kofeinem (Enervit / 363,34 bodů)
12. místo: Enervit Power Sport (Enervit / 362,71 bodů)
13. místo: Gel Energy (Isostar / 361,69 bodů)
14. místo: Enervitene Sport gel (Enervit / 356,71 bodů)
15. místo: Fruit and Carb Energy (Isostar / 353,38 bodů)
16. místo: SpeedGel (Xpower / 345,15 bodů)
17. místo: GEL Fuel (Power Bar / 342,16 bodů)
18. místo: Energy Gel (Penco / 328,76 bodů)
19. místo: Synephrine Thermo tabs (Survival / 321,39 bodů)
20. místo: Energy Gel (Vitarade / 270,94 bodů)
21. místo: Carboloader Gel (Vitarade / 263,94 bodů)

Kategorie Pitný režim:

1. místo: Epic Pro (USN / 395,35 bodů)
2. místo: Enervit G Sport (Enervit / 392,49 bodů)
3. místo: IsoMax (Power Bar / 379,77 bodů)
4. místo: IontStar Sport Sirup (Xpower / 377,44 bodů)
5. místo: IsoActive (Power Bar / 377,4 bodů)
6. místo: HypoFit (Kompava / 376,18 bodů)
7. místo: Mineral Drink (Penco / 366,05 bodů)
8. místo: EnergoFit (Kompava / 364,19 bodů)
9. místo: Hydrate and Perform (Isostar / 357,97 bodů)
10. místo: Ionix Sport (Survival / 356,76 bodů)
11. místo: Fast Hydration PowerTabs (Isostar / 350,53 bodů)
12. místo: Flash (Xpower / 341,21 bodů)
13. místo: EL - electrolytes energy drink (Vitarade / 321,28 bodů)
14. místo: CL - carbohydrate energy drink (Vitarade / 318,91 bodů)

Kategorie Regenerace:

1. místo: Enervit R2 Sport (Enervit / 416,31 bodů)
2. místo: Recover X Cell (USN / 397,52 bodů)
3. místo: Enervit R1 Sport (Enervit / 389,9 bodů)
4. místo: Recovery (Xpower / 389,7 bodů)
5. místo: After Activity (Penco / 389,63 bodů)
6. místo: Recovery (Power Bar / 369,03 bodů)
7. místo: Gainer (Kompava / 345,39 bodů)

Nejkomplexnější portfolio značky

A. Pořadí dle nejlepších produktů od každé značky v dané kategorii

Hodnocena byla též komplexnost celého výrobkového portfolia zkoumaných značek.
V jednotlivé kategorii (Energie, Pitný režim, Regenerace) byl od každé značky vybrán jeden produkt s největším počtem bodů (dle součinu průměrného počtu bodů na hodnotitele a váhy, kterou danému účinku hodnotitelé dali).
Do celkového součtu bodů pro danou značku byl v dané skupině zahrnut vždy pouze jeden produkt (tj. bylo-li od jedné značky zařazeno např. do skupiny "energie" více produktů, do celkového součtu byl zahrnut pouze ten s nejvyšším počtem bodů)
Díky tomuto postupu jsme zamezili zvýhodnění značek, které do testu poslaly více produktů v rámci jedné skupiny.
Jelikož některé značky neměly zastoupení ve všech hodnocených skupinách (např. nedodaly produkt ze skupiny regenerace), byl pro celkové hodnocení zvolen průměr na jeden hodnocený produkt.

Tabulka - Vyhodnocení komplexnosti produktového portfolia značek - dle nejlepších produktů od každé značky v dané kategorii (PDF formát)

Tabulka - Vyhodnocení komplexnosti produktového portfolia značek - průměr bodů ze všech hodnocených produktů (PDF formát)


Tento postup stanovil komplexnost značky při zohlednění TOP produktů v dané kategorii – značka s největším počtem bodů má nejkomplexnější portfolio napříč třemi hodnocenými oblastmi:

1. místo Enervit (průměrný bodový zisk 69,28)
2. místo Power Bar (66,44 bodů)
3. místo USN (64,35 bodů)
4. místo Xpower (64,2)
5. místo Kompava (61,75)
6. místo Isostar (60,58)
7. místo Penco (60,25)
8. místo Vitarade (57,84)
9. místo Survival (56,51)

B. Kvalita celého portfolia značky

Byla hodnocena též komplexnost celého výrobkového portfolia na základě všech produktů zaslaných k analýze.
Pořadí značek bylo stanoveno na základě průměrného počtu bodů ze všech hodnocených produktů:

 • cílem bylo ukázat komplexnost portfolia napříč celou šíří dodaných produktů – když je portfolio široké a produkty kvalitní, sportovec si může vybírat např. v dané kategorii od jedné značky bez omezení a nemusí zůstat jen u jednoho produktu, kde by časem hrozilo přejedení“
 • tímto hodnocením byli zvýhodněni ti výrobci, kteří do testu poslali pouze své nejlepší výrobky (bodový průměr pak vychází poměrně vysoko)
 • výhodný mohl být i pro ty, kteří dodali více průměrně hodnocených produktů
 • naopak spíše nevýhodný mohl být tento postup pro značku, která dodala více produktů, z nichž jeden byl hodnocen méně pozitivně


Pořadí značek určeného průměrným počtem bodů na jeden analyzovaný produkt (se započtením všech dodaných produktů):

1. místo Enervit (9 výrobků; průměrný bodový zisk 64,4 bodů)
2. místo USN (3 výrobky / 64,35 bodů)
3. místo Power Bar (6 výrobků / 63,32 bodů)
4. místo Kompava (5 / 61,43)
5. místo Xpower (5 / 60,98)
6. místo Penco (3 / 60,25)
7. místo Isostar (4 / 59,32)
8. místo Survival (2 / 56,51)
9. místo Vitarade (5 / 51,5)

Závěr

Cílem této v České republice zatím ojedinělé analýzy bylo ukázat, že se v případě analyzovaných produktů sportovní výživy nemají čeho obávat a že tyto produkty patří ke špičce na našem trhu nejen tím, že z pohledu složení jsou zcela v souladu s požadavky lidského organizmu během fyzické zátěže, ale zároveň i tím, že nejsou pouhým placebem a lze u nich očekávat požadované účinky. To, který produkt u hodnotících sportovců obstál, může vyjádřit pořadí produktů či značek stanovených na základě bodového hodnocení uděleného testujícími sportovci. U složení produktů je analýza poměrně složitá, přesto je v případě kategorie pitného režimu vhodné si uvědomit rozdíl mezi složením vztaženým na 100 gramů či 100 mililitrů oproti 1 litru připraveného nápoje. Z tohoto porovnání je zřejmé, že kritériem pro rozhodování by neměl být počet litrů připraveného nápoje z určitého množství produktu, ale naopak koncentrace aktivních látek v hotovém nápoji. Jinak se může stát, že sportovec používá nikoliv sportovní nápoj, ale „obarvenou vodou“. Na tomto jednoduchém příkladu lze ukázat, proč je vhodné porovnávat i složení produktů.

Garantem a pořadatelem této analýzy je Aliance výživových poradců ČR, jejímž dlouhodobým cílem je otevírat zákazníkům v oblasti výživy a doplňků stravy oči. Věříme, že výsledky této analýzy budou pro Vás přínosné a aplikovatelné v praktickém životě.