Waldhotel Stephanshöhe?Na znalostní otázku

Co nového nabídne Waldhotel Stephanshöhe v r. 2010?
a) minigolf
b) hřiště na kuličky

správně odpověděli všichni soutěžící.

V tipovací otázce

Kolik návštěvníků přivítal v r. 2008 Waldhotel Stephanshöhe?

se správnému počtu 99 377 návštěvníků nejvíce přiblížil D. Lebeda z Prahy 4 s tipem 97 309 návštěvníků.


Všem zůčastněným děkujeme za účast a výherci, kterého kontaktujeme emailem, srdečně gratulujeme.Pravidla soutěže:
I. Obecná ustanovení
- Soutěž „Soutěž o 5denní pobyt s polopenzí v hotelu Waldhotel Stephanshöhe pro 2 osoby“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
- Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.nordicmag.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky.
- Organizátorem soutěže je Waldhotel Stephanshöhe Hotelbetriebs GmbH & Co. KG Hauptstraße 83 01773 Altenberg OT Schellerhau (dále také jen „organizátor“).
- Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci hotelu Waldhotel Stephanshöhe a zaměstnanci partnera soutěže.
- Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
- Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
- Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
- Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
- Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
- Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou *), odpoví správně na znalostní otázku a co nejpřesnější zodpoví tipovací otázku.
- Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
- Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
- Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
- Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 21 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
- Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SLIM media s.r.o.) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovával pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
- Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže
- Soutěž bude probíhat od 23. 11. 2009 (00:00:01) do 31. 12. 2009 (23:59:59) na stránkách www.nordicmag.cz. Úkolem soutěžících je správné zodpovězení znalostní otázky a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky. O výherci rozhodne co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky („Kolik návštěvníků přivítal v r. 2008 Waldhotel Stephanshöhe?“), při více shodných odpovědích rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
- Účastník soutěže odpoví na znalostní otázku, vyplní tipovací otázku a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat“.
- Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.nordicmag.cz do 15. 1. 2010. na základě zaslaných odpovědí, a to ze soutěžících, kteří odpověděli správně na znalostní otázku.

III. Předání výher
- Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 20. 1. 2010. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
- Cenu organizátor výherci zašle doporučeně na adresu výherce (v rámci České republiky) do měsíce po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
- Výhra je nepřenosná na další osoby.