V zásadě lze rozdělit přípravu dle poměru vytrvalosti a rychlosti.

Rozvoj vytrvalosti
Nejpohodlnější variantou se jeví náhradní aktivita provozovaná uvnitř nějaké budovy, tj. „indoor“. Možností je přehršel, ale najít aktivitu pro kontinuální vytrvalostní trénink, který v přípravě ukrojí značnou část času najdete vhodnou aktivitu těžko. Zapojování jiných svalů, než na co chcete trénovat je sice dobré kvůli kompenzaci zátěže, ale jako trénink to není tolik efektivní. Mezi nejvhodnější aktivity patří plavání a kruhový provoz s lehkými vahami v posilovně. Běh na běhátku a jízda na cykloergometru a podobných zařízeních je fyzicky sice zajímavá, při dlouhodobém zatížení ovšem klade vysoké nároky na psychiku.

Profíci vědí, že tréninkový plán se plní nezávisle na počasí. Lidské tělo produkuje při pohybu dost tepla na zahřátí a mokro ani zima nejsou pro tréninky v délce 1-2 hodin pro trénovaného sportovce překážkou. Běh v dešti je překvapivě možný, a není ani tolik nepříjemný, jak to na první pohled vypadá. Zásadou je v průběhu nevychladnout a po tréninku rovnou do sprchy. Kolečkové lyže jsou dobrou alternativou, s blatníčky možnou i v kalužích, je však třeba brát ohled na zvýšenou možnost zranění. Kolo není vhodné kvůli vychladnutí v průběhu delších sjezdů.

Rozvoj rychlosti
Tréninky ve vysokých intenzitách nebo intervalové tréninky se dají nahradit v tělocvičnách a v halách. Atletická hala je ideální místo, posilovna bývá standardní místo pro některé typy tréninků, ač stejné cviky uprostřed lesa jsou mnohem příjemnější. Pro hobíky může být srovnatelným tréninkem účast v nějaké halové míčové hře. Posilovna, míčové hry nebo plavání, vše je dobrou alternativou. V průběhu tréninku sledujte svůj tep, některé aktivity zatěžují spíše nervový než kardiovaskulární systém.

Provozovat tyto typy tréninků ve špatném počasí není příliš vhodné. Při odpočinku tělo chladne a svaly tuhnou, riziko zranění se rychle zvyšuje. Není-li na výběr, je nutné odpočívat aktivně, tj. v mezi intervali chodit či klusat.

Shrnutí
Nepřeceňujte déšť ani zimu a zkuste alespoň párkrát do roka vyrazit i v takovém počasí. Odměnou Vám bude dobrý pocit ze sebepřekonání, spousta místa na jindy rušných místech a další motivační faktor, proč nezastavovat.