Jaké hlavní vlastnosti tedy kolečkové lyže mají:

Délka lyže – délka je důležitá především pro skate (bruslení). Čím je kratší, tím snáze lyže změní směr při odrazu. FIS předepisuje minimální délku kolečkových lyží 53 cm. Na následujícím obrázku vidíme, jak délka lyže ovlivňuje změnu směru jízdy lyže v okamžiku odrazu, kdy síla působí kolmo ke směru pohybu. Červená šipka vyjadřuje směr pohybu těžiště na začátku odraz, černé křivky pak směr pohybu lyže při odrazu pravou dolní končetinou. Síla dolní končetiny působí vždy kolmo na lyži. Fialové úsečky ukazují, jaký je směr vektoru síly od dolní končetiny při ukončení odrazu. Čím kratší je lyže, tím jednodušší je provést odraz tak, aby byl zachován přímý směr pohybu těžiště (zřejmě je žádoucí, aby těžiště co nejméně oscilovalo kolem pomyslného směru jízdy).
Průměr kolečka – čím je průměr větší, tím menší je valivý odpor a tím jsou kolečka rychlejší , FIS předepisuje maximální průměr koleček 100 mm.

Materiál lyže – nejčastěji slitiny hliníku a kompozitní materiály (lamináty, karbon). Kompozit výrazně zlepšují pružnost lyže, jízda je pohodlnější a odraz podobnější jízdě na sněhu. Hliník je oproti tomu výrazně levnější a trvanlivější i při horším zacházení.

Materiál kolečka – guma nebo polyuretan různých tvrdostí. Rozhodně neplatí, že pomalá kolečka jsou měkká a rychlá kolečka tvrdá. Rychlost koleček je dána především materiálem samotným. Guma má mnohem větší hysterezi než polyuretan a tím má větší valivý odpor – i tvrdší guma je tedy pomalejší než měkčí polyuretan. Na hrubším asfaltu může jet měkčí směs rychleji než směs tvrdší (problematika volby koleček je natolik rozsáhlá, že se jí budeme věnovat v samostatném článku).

Tvar lyže – skatové modely mají často snížené težiště. Samotná plocha lyže je o 1-2 cm podsazená pod spojnici os koleček. Lyže je stabilnější ovšem za cenu menšího maximálního naklopení lyže při odrazu. Na následujícím obrázku vidíme porovnání kolečkové lyže se sníženým a standardním těžištěm (foto: www.siriro.de).
V příštím článku budeme pokračovat o tom, jaké charakteristiky mají jednotlivé typy kolečkových lyží.