Jakýkoliv příjem potravin obsahujících sacharidy vyvolá zvýšení hladiny krevního cukru a následně i inzulinu, hormonu, jehož úkolem je zvýšenou hladinu krevního cukru stabilizovat. Čím větší je glykemický index přijaté potraviny (zjednodušeně řečeno čím je potravina či nápoj sladší nebo více denaturovaná), tím vyšší je hladina vyloučeného inzulinu. Dojde-li ke snězení či vypití něčeho sladkého v poslední hodině před zahájením sportovního výkonu, utlumí zvýšená hladina inzulinu štěpení tuků na energii a zbrzdí uvolňování glukózy z jater do krevního řečiště.

Enervit Pre Sport pomeranč

Enervit Pre Sport pomeranč

Příjem energie ze sacharidů

Z výše uvedeného vyplývá, že vyloučením potravin s vysokým glykemickým indexem (sladkosti, sušenky, průmyslově upravené obiloviny, sladké pečivo, slazené limonády apod.) z předvýkonových jídel a naopak preference potravin s nízkým glykemickým indexem může zvýšit využití tuků uložených v těle na energii během výkonu. Výběr této potraviny však musí být důkladný, neboť přijatou potravinou bychom neměli neúměrně a zbytečně zatížit trávicí ústrojí, protože práce organizmu během výkonu musí být zaměřena především na pracující svaly a nikoliv na trávení potravy. Proto se v jídlech, která předcházejí výkonu nejméně o 2 hodiny, vyhýbejme těžko stravitelným bílkovinám, tukům a i vláknině, s níž se musí organizmus vypořádat, ale žádnou energii tělu nepřinese. Výběr je to složitý, ale pomůžeme Vám s ním v poslední části tohoto článku.

Pozitivní vliv „nesladkých“ potravin před sportem

Díky využití předvýkonového vlivu nízkoglykemických sacharidových potravin na organizmus budete mít nejen dostatek energie pro celý výkon, neboť energie z tuků je zjednodušeně řečeno „bezedná“, ale energetické využití mastných kyselin svalovými vlákny ve své podstatě přinese i úsporu omezených zásob glykogenu (prvního z výše uvedených tří zdrojů energie), který bude poté dostupnější v závěrečných (intenzivnějších) fázích nebo během střídání tempa. Tím se zvýší výkon sportovce a vzroste i jeho energetická odolnost během zmíněných intenzivních fází tréninku či závodu. Další výhodou zvýšeného příjmu sacharidů s nízkým glykemickým indexem v posledních hodinách před výkonem je to, že snižuje riziko nástupu hypoglykémie (nízká hladina krevního cukru vyvolávající pocity slabosti a „hlaďák“) během počáteční fáze výkonu.

Enervit Pre sport – příchuť Cola

Enervit Pre sport - příchuť Cola

Nízkoglykemická strava a vliv na energetické zapojení tuků

Všechny uvedené případy jsou řízeny změnami hladiny hormonu inzulin v krvi. Ta se výrazně zvyšuje hlavně po příjmu potravin s vysokým glykemickým indexem (sladkosti, sušenky, průmyslově upravené obiloviny, sladké pečivo, sladké limonády apod.) a tlumí uvolňování volných mastných kyselin z tukové tkáně. A z toho plyne jejich následný nedostatek pro energetický svalový metabolismus během výkonu. Výzkumy poskytly mnoho důkazů naznačujících přímou souvislost mezi příjmem potravin s nízkým glykemickým indexem, zvýšenou koncentrací volných mastných kyselin v krevní plasmě a jejich vyšší stupeň oxidace ve svalech během fyzického cvičení.

Pro jaké sporty je vhodná

Námi doporučovaná předzávodní výživová strategie založená na nízkoglykemickém jídelníčku, který optimalizuje uvolňování inzulinu, může být užitečná ve všech sportovních disciplínách, kde dochází k vyprazdňování svalového glykogenu podle intenzity cvičení a tam, kde převažuje využití tuků jako zdroje energie. Takovými sporty jsou právě vytrvalostní sporty jako běh na lyžích, cyklistika, běh či triatlon. Nejsou-li tuky k dispozici (například díky chybné výživové strategii před výkonem), nebo je-li překročen „práh“ využívání tuků jako hlavního zdroje energie, nezbývá jiná alternativa, než krýt potřebu energie z uloženého svalového glykogenu. Jeho zásoby jsou však velmi omezeny a proto vítězí ten, kdo do výkonu (tréninku či závodu) vstupuje s maximálně naplněnými zásobami glykogenu a kdo zároveň organizmu umožnil si glykogen co nejdéle šetřit (například využitím tuků).

Enervit Pre Sport pomeranč

Enervit Pre Sport pomeranč

Jak to vidí odborná literatura

Na trhu je široká škála odborné literatury, která poskytuje důkazy o výhodách stravy postavené na příjmu jídel nebo sacharidů s nízkým glykemickým indexem před dlouhodobým výkonem. De Marcova studie (1999, Department of Nutrition, University of San José, California) ukazuje, že jídlo přijaté deseti vysoce trénovanými cyklisty 30 minut před tréninkem (2 hodiny na 70 % VO2max a poté na 100 % až do vyčerpání) může zlepšit vrcholový výkon v průběhu náročné části tréninku či závodu. Na konci této tréninkové jednotky byla hladina glukózy v plasmě vyšší a vnímané úsilí bylo prokazatelně nižší v případě příjmu potravin s nízkým glykemickým indexem (dále jen GI) oproti těm s vysokým GI. Čas do vyčerpání organizmu byl také prokazatelně delší (o 59 % delší) s potravinami s nízkým glykemickým indexem (206,5±43,5 s versus 129,5±22,8 s).

Výzkum provedený Department of Sport, Health and Exercise Science of the University of Hull (Moore, 2009) hodnotil na deseti cyklistech účinky jídel s vysokým a nízkým GI přijatých 45 minut před 40 km tréninkovou jednotkou na metabolismus a následnou výkonnost při vytrvalostním cvičení. Obě jídla obsahovala 1 gram sacharidů na 1 kg tělesné hmotnosti sportovce. Čas potřebný na ujetí této vzdálenosti byl prokazatelně kratší ve skupině, která přijala potraviny s nízkým GI (93±8 minut) než ve skupině s vysokým GI (96±7 minut). Obdobně prokázala první jmenovaná skupina sportovců vyšší úroveň oxidace tuků. Výsledky lze interpretovat tak, že jídla s nízkým GI mohou zvýšit dostupnost a oxidaci tuků a množství energie využitelné během výkonu.

Enervit Pre Sport pomeranč

Enervit Pre Sport pomeranč

Jakou potravinu vybrat

Již výše jsme uvedli, že bychom před výkonem neměli tělo zatěžovat těžko stravitelnými potravinami, jako jsou bílkoviny či tuky, a to minimálně během posledních dvou hodin před začátkem sportu. Rovněž bychom se měli vyhýbat vláknině. Má sice pozitivní vliv na trávení, ale není vhodné ji aplikovat před sportem, neboť zbytečně zatíží organizmus, ale energii vláknina nepřinese žádnou.

Hledáme tedy potravinu čistě sacharidovou, ideálně bez bílkovin, bez tuků a bez vlákniny. A takovou potravinu v běžné nabídce lze najít jen těžko, respektive vůbec. Sáhneme tedy po sportovní výživě, která je cíleně vyráběna proto, aby optimalizovala sportovní výkon. Snad jediná dosud známá potravina uvedeného složení je ENERVIT PRE SPORT.

Specifické složení Enervit Pre Sport zajišťuje doplňování až 96% postupně se uvolňující energie ze sacharidů s nízkým glykemickým indexem. Z tohoto pohledu je Enervit Pre Sport skutečně ojedinělý produkt, navíc s nulovým obsahem tuků, bílkovin i vlákniny.

Účinky Enervit Pre Sport:

  • stimuluje využití tuků jako zdroje energie pro vytrvalostní výkon
  • umožňuje šetřit glykogenové zásoby
  • je lehce stravitelný bez žaludečních potíží
  • snižuje riziko nízké hladiny krevního cukru vyvolávající pocity slabosti a „hlaďák“ během počáteční fáze výkonu
  • zajišťuje plynulé doplňování energie

Doporučené užití

Pro optimální přípravu organizmu před výkonem doporučujeme sníst jedno až dvě želé 120 minut před fyzickou námahou. Dávku též můžete rozdělit a třeba po vzoru triatlonisty Filipa Ospalého přijmout jedno želé 120 minut a druhé želé 60 minut před sportem. Vzhledem ke svému složení je Enervit Pre Sport vhodný i jako vhodná svačina během dne.  

www.enervitsport.cz