Správné odpovědi:

Ve kterém roce byla společnost ATEX Sportswear založena?
1992

Českou reprezentaci v jakém sportu bude v této sezóně ATEX Sportswear nově oblékat?
Severská kombinace

V jakých městech má ATEX Sportswear své firemní prodejny?
Praza, Brno, Poprad

Tipovací otázka: Jaká bude klidová tepová frekvence Michala Šlesingra dne 12. 12. 2014 v 9:00?
37


Tepová frekvence Michala Šlesingra


Výherci:

 1. M. Lepič
 2. E. Janáčová
 3. J. Mollingr
 4. A. Urbánková
 5. P. Lexová
 6. I. Horychová


Výherci budou ohledně předání výhry kontaktováni na uvedený email.

Gratulujeme!
ATEX obléká i vrcholové sportovce mnoha odvětví. Například na ZOH v Sochi závodilo v oblečení Atex 44 sportovců ze 3 zemí v 7 sportovních odvětvích a celkem vybojovali 10 medailí, z toho čtyři zlaté!

Oblečení ATEX pro běh na lyžích z řady XCS Biatex CZE (vytvořeno speciálně pro českou biatlonovou reprezentaci v únoru 2014 jako varianta klasického designu XCS Biatex, který reprezentace obléká již od sezóny 2012/13) můžete vyhrát i vy!

Termín soutěže:

27.11. – 11.12.2014Výhry:1. cena: Běžecká bunda BIATEX CZE Thermo

 • lehká závodní běžecká bunda z třívrstvého materiálu Zerowind Thermo


2. cena: Běžecká vesta BIATEX CZE Light

 • lehká závodní běžecká vesta z třívrstvého materiálu Zerowind Light


3. cena: Cyklistický dres BIATEX CZE

 • pánský dres AIDEN v designu BIATEX


4.-6. cena: Běžecká čelenka BIATEX CZE

 • lehká závodní jednovrstvá běžecká čelenka

  Velikost dle přání výherce, může být i v černé variantě.Více na www.atexsport.cz
Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení
Soutěž „Vyhrajte české oblečení ATEX!“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České a Slovenské republiky.
Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.bezky.net, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky.
Organizátorem soutěže je ATEX - spol. s r.o., IČO: 40615707 (dále také jen „organizátor“), partnerem soutěže je SNOW CZ s.r.o., IČO: 46963146.
Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci organizátora i partnera soutěže.
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou), odpoví správně na 3 soutěžní otázky a na 1 tipovací otázku.
Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou. Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerům soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz a www.bezky.net, a SLIM media s.r.o. - vydavatel časopisu SNOW a NORDIC) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.


II. Základní mechanismus soutěže
Soutěž bude probíhat od 27. 11. 2014 (19:00:00) do 11. 12. 2014 (23:59:59) na stránkách www.bezky.net. Úkolem soutěžících je správné zodpovězení třech soutěžních otázek a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky. O výherci rozhodne co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky („Jaká bude klidová tepová frekvence Michala Šlesingra dne 12.12. 2014 v 9:00?“). Zvítězí ten, kdo uhádne všechny tři soutěžní otázky a bude svým tipem v tipovací otázce nejblíže správné odpovědi. Při více shodných nejbližších odpovědích rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
Účastník soutěže odpoví na tři soutěžní otázky, vyplní tipovací otázku a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat“.
Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.bezky.net nejpozději dne 15. 12. 2014. na základě zaslaných odpovědí, a to ze soutěžících, kteří správně odpoví na všechny tři soutěžní otázky a budou nejblíže správnému výsledku v tipovací otázce.


III. Předání výher
Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 15. 12. 2014. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
Ceny výhercům předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výherci nebo zašle doporučeně na adresu výherce do měsíce po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
Výhra je nepřenosná na další osoby.