V tomto týdnu byla slavnostně otevřena a veřejnosti do užívání předána nová lesní cesta na Vysokém hřebeni. Ta by v zimních měsících měla sloužit rovněž běžkařům. Rekonstrukcí stávajících a dobudováním nových úseků lesních cest umožnily Lesy ČR propojit pro lyžaře Bedřichov – Maliník a Hašlerovu chatu. Tato cesta bude po dobu zimní sezóny v tzv. smíšeném režimu. To znamená,že se zde mohou pohybovat jak lyžaři, tak pěší.

Mezi úseky se smíšeným provozem jsme od letošní sezóny také nově zařadilicestu z Bedřichova na přehradu Černá Nisa (U Trompetra – Černá Nisa, hráz), z Maliníku na Českou chalupu (po červené turistické) a velmi hojně využívanou trasu z Jizerky od chaty Pešákovna na Smědavu (tzv. Jizerská silnice). V případě cest se smíšeným provozem apelujeme ještě více na vzájemnou toleranci a ohleduplnost vůči ostatním návštěvníkům. V průběhu roku se nám ve spolupráci s Klubem českých turistů také podařilo doplnit zimní značení. Tentokrát se jedná o oblast Závory – Červená ruka – Kuběnkova chata - Oldřichov v Hájích. Po loňském proznačení okolo Bedřichova a Josefodolské přehrady tak přibyla další lokalita s přehlednějším značením tras.Zdroj: www.skinordic.cz