Štafetového čtyřiadvaceti­hodinového závodu se mohou zúčastnit jedno, dvou a tříčlenné týmy. Běží se klasickým způsobem (event. bruslením v úsecích, kde to povrch, terén a šířka stopy umožní). V rámci týmu se závodníci na trati libovolně často střídají. Střídání probíhá výhradně v prostoru startu/cíle u chaty Na paprsku. Pokud se na trati déle než 120 minut nebude vyskytovat žádný člen týmu, předpokládá se, že tento tým v závodu nepokračuje a je vyřazen. Pouze jednotlivci mají povolen odpočinek libovolně dlouhý. Během závodu není dovoleno přijmout pomoc od lidí závodu se neúčastnících.

Závod je vyhlášen v kategoriích:

Týmy - Ženy; Muži; Mix (smíšené dvojice nebo trojice)
Jednotlivci - Ženy; Muži (přičemž se do této kategorie řadí i závodníci běžící v rámci týmů)

Další podrobnosti naleznete na www.kudrna.cz/24