Po zimě je třeba nejdříve zařadit odpočinkové období, trvající přibližně do konce dubna, maximálně do poloviny května. Sem řadíme rychlejší procházky, pomalejší běh či jízdu na kole. Prostě žádná velká intenzita, žádné velké objemy, jen obecné tréninkové prostředky se snahou, aby naše výkonnost příliš neklesla. Asi po měsíci bychom však měli zařadit už přípravu jarní, která je charakteristická postupně se zvyšujícími tréninkovými objemy. Prvořadý je vytrvalostní základ, na kterém pak můžeme v dalších měsících stavět intenzivnější tréninky. Organismus si tak zvyká na dlouhodobé zatížení a následně snáší i náročnější tréninkové dávky. Pro vytrvalostní základ je možné využít všechny tréninkové prostředky, které umožňují rozvoj vytrvalosti. Základ tvoří zpočátku obecné prostředky, jako je běh, silniční i horská cyklistika, ale i kolečkové brusle (in liny). Specifické tréninkové prostředky, kolečkové lyže a imitaci, zatím ještě necháme v klidu.

Jízda na in linech je v současné době velmi oblíbená sportovní aktivita, která má spoustu výhod. Jednak zapojuje do činnosti poměrně velký počet svalových skupin dolních končetin, což rozvíjí jejich silovou vytrvalost, ale zároveň je vůči kloubním spojením velmi šetrná. Vhodně se tak může kombinovat s poněkud náročnějším běháním. Možnosti využít k tréninku in liny výrazně napomáhá zvyšující se počet in line tras podél řek, stejně tak i v městských parcích. Nic nebrání tomu, abyste se nebáli zařadit i tuto pohybovou aktivitu, která přináší požitek z jízdy jak u dospělých, tak i u dětí, zároveň má dobrý vliv na kardio-vaskulární systém a pohybový aparát.
Zdravotní aspekty in-line bruslení

 • Vyvážené silové a vytrvalostní zatěžování organismu, zvyšování výkonnosti a posilování dýchacího a oběhového systému
 • Zpevňování svalstva a redukce tělesného tuku
 • Klouby nejsou extrémně zatěžovány, jen o málo více než při chůzi, ale méně než při běhu
 • Zatěžování velkých svalových skupin (stehenní a hýžďové svaly) umožňuje spalování velkého množství energie, což je nejlepší základ posílení těchto svalů
 • Zlepšení rovnováhy a koordinace

Než ale zařadíte trénink na in-linech do svého tréninkového programu, je třeba si připomenout některé bezpečnostní aspekty.

Doporučení pro bezpečnou jízdu na in-linech:

 • Používat ochranné pomůcky – ochranná přilba (povinně), chrániče zápěstí, loktů a kolen
 • Osvojit si bezpečné zastavování a zpomalování jízdy
 • Používat správnou a bezpečnou techniku jízdy, založenou na dobré rovnováze, správné technice zatáčení a změn směru jízdy)
 • Vyhýbat se mokrému a písčitému povrchu i prudkým sjezdům
 • Zvolit si rychlost a dráhu v závislosti na svých schopnostech a dovednostech
 • Dodržovat pravidla silničního provozu a pravidla provozu na in line trasách
 • Dodržovat dostatečný odstup od ostatních účastníků i chodců – chodci mají vždy přednost
 • Před tréninkem zařadit rozcvičení a protažení lýtkových svalů, přední a zadní strany stehenních svalů, prsních a trapézových svalů.Výňatek ze silničního zákona

Podle zákona 361/2001v § 2 o silničním provozu jsou bruslaři na in linech považováni za chodce
Náš zákon říká, že: "chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně".

Kde je možné bruslit

 • In-line bruslení nepatří mezi dopravní prostředky a v zásadě by se bruslař neměl účastnit silničního provozu na vozovce, ani na krajnici
 • Pro in-line bruslaře platí stejná pravidla jako pro chodce – na méně frekventovaných silnicích je možné výjimečně bruslit po levém okraji vozovky (ovšem ne v noci)
 • Bruslit se smí po stezkách pro chodce a na místech speciálně určených pro in-line bruslení (nabídka in-line tras je na: www.nabruslich.cz)Pravidla bezpečnosti na in-line trasách

1. Ohled na ostatní účastníky provozu na in-line trasách – účastník se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

2. Směr pohybu – všichni účastníci provozu in-line trasy jsou povinni se pohybovat po pravém okraji a vždy za sebou. Pouze při sníženém provozu je možné se pohybovat ve dvojicích vedle sebe.

3. Použití bezpečnostních pomůcek – všichni účastníci, kteří používají in-line stezku ke sportovním aktivitám, jsou povinni používat helmu a další ochranné pomůcky. Ostatním se to doporučuje.

4. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy – účastníci jsou povinni jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Rychlost a způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem tak, aby neohrožovali ostatní účastníky provozu in-line stezky.

5. Zákaz alkoholu – účastníci pod vlivem alkoholu jsou povinni opustit provoz in-line trasy.

6. Předjíždění – předjíždět se může pouze zleva. Je nutné poskytnout předjížděnému dostatek prostoru, aby nebyl ohrožen. Je možné upozornit předjížděného zvoláním: ZLEVA.

7. Vjíždění a rozjíždění na trasu – každý účastník, který chce vjet na in-line trasu nebo se chce po zastavení znova rozjet, se musí rozhlédnout kolem sebe a přesvědčit se, že takto může učinit bez nebezpečí pro sebe i ostatní.

8. Zastavení – každý účastník se musí vyhýbat zbytečnému zdržování na in-line trase a omezování plynulého provozu. V případě pádu či zranění musí co nejrychleji prostor opustit.

9. Chování při úrazech – pokud dojde k úrazu, je každý účastník provozu in-line stezky povinen poskytnout první pomoc a přivolat v případě nutnosti záchrannou službu.

10. Povinnost prokázat svoji totožnost – každý účastník nebo svědek, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.
Brzdná dráha na in linech

Rychlost jízdy     Brzdná dráha
15 km/h     9,5 m
20 km/h     12,5 m
25 km/h     16 m
30 km/h     20 m
35 km/h     25 m
40 km/h     31 m